Nem felel meg a tényeknek az az újságokban megjelent – az érintett lapok szerint egyes parlamenti képviselők közlésére alapozott – állítás, amely szerint Polt Péter legfőbb ügyész a parlamentben kijelentette: Szabadi Béla és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) ügyei körül “mindent rendben találtak”.

Horányi Miklós osztályvezető ügyész tájékoztatása szerint a Legfőbb Ügyészség átvizsgálta valamennyi, az üggyel kapcsolatban benyújtott interpellációra, azonnali és írásbeli kérdésre a legfőbb ügyész által adott választ és ezek tartalma alapján az idézett állítást a leghatározottabban cáfolja. Közölte: megállapítható, hogy Polt Péter erre az ügyre adott válaszaiban nem szerepel olyan kijelentés, amely a bizottságot okkal ilyen döntés meghozatalára indíthatta volna. Az osztályvezető ügyész ezzel utalt az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi- és Mandátumvizsgáló Bizottságának október 30-i döntésére, melynek során a képviselők többsége – szoros szavazást követően – nem támogatta Szabadi Béla mentelmi jogának felfüggesztését.

Szabadi Béla országgyűlési képviselő, volt FVM politikai államtitkár mentelmi jogának felfüggesztésére azért nyújtott be a legfőbb ügyész ismételten előterjesztést október 16-án, mert – mint az LÜ fogalmazott – “a nyomozás jelen szakaszában újabb bűncselekmények alapos gyanúja merült fel”. A Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal korábban ismertetett adatai szerint Szabadi Béla alaposan gyanúsítható 10-20 ügyben hűtlen kezeléssel, illetve egy esetben csalással. Az ügyészség akkori információi szerint Szabadi Bélával kapcsolatban a hűtlen kezelés gyanúját több esetben is különböző kft.-k jogosulatlan reklámtevékenysége alapozza meg. A csalás gyanúja pedig a külföldi utazásokkal függ össze.