Panasszal fordultak az állampolgári jogok országos biztosához

Panasszal fordult az állampolgári jogok országos biztosához az APEH Üldözötteinek Szövetsége, mert a Schlecht-ügyben nem tették számára lehetővé, hogy betekintsen a nyomozati iratokba. Ezzel a szövetség szerint korlátozták a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos alapjog gyakorlásában. Az APEH Üldözötteinek Szövetsége volt az egyik feljelentő a Schlecht Csaba ellen indított bűntetőeljárásban.
A Fidesz közelinek mondott cégek eladása miatt csőd-bűntettel gyanúsított Schlecht Csaba esetében azzal az indokkal szüntették meg a nyomozást, hogy nem állapítható meg bűncselekmény és az eljárás folytatásától nem várható eredmény. Az APEH Üldözötteinek Szövetsége, mint feljelentő, az ügyészség döntése ellen panasszal élhet és beadványa elkészítéséhez szeretett volna betekinteni az iratokba.