Az Európa Tanács (ET) Számítástechnikai Bűnözés Szakértői Bizottságának kezdeményezésére az ET Miniszteri Bizottsága elfogadta az első nemzetközi Számítástechnikai Bűnözés Elleni Egyezmény szövegét. Az egyezményt közel 40 ország minisztere Budapesten, november 23-án írja alá.

A diplomáciai eseményt november 22-én nagyszabású nemzetközi konferencia előzi meg, amelyen nemzeti és nemzetek feletti kormányzati szerveket képviselő személyiségek és a téma legelismertebb szakértői tartanak előadásokat. Az egyezmény alapvető célja “közös büntetőjogi politika kialakítása, a társadalom védelmének biztosítása a számítástechnikai bűnözéssel szemben, többek között megfelelő jogszabályok elfogadásával és a nemzetközi együttműködés elősegítésével.” A nemzetközi egyezmény megszületését a számítógépes hálózatokon elkövetett bűncselekmények – tipikusan szerzői jogi visszaélések, számítógépes rendszerekhez kötődő csalások, gyermekpornográfia terjesztése, számítógépes hálózatok biztonsága elleni tevékenységek – elszaporodása, s a nemzetállamok különálló igazságszolgáltatási kereteit túlhaladó jellege indokolja. A felsorolt, társadalomra veszélyes cselekmények elleni eredményes fellépés érdekében az egyezmény tisztázza az eljárási jogköröket, egységes feltételeket teremt a bűnüldözők számára a számítógépes hálózatok átkutatásához és a rajtuk tárolt adatok “lehallgatásához” – az emberi és polgári jogok érvényesülését garantálva.

Az egyezmény szövegének politikusok elé bocsátott változata az Európa Tanács szakértői – illetve Egyesült Államok-beli, japán és kanadai kollégáik – négy évi munkájának eredménye. Mivel a számítástechnikai bűnözés elleni közös fellépés igénye a szeptember 11-i amerikai terrortámadás óta még inkább előtérbe került, az egyezmény aláírása is rendkívül aktuálissá vált. Az aláírásra november 23-án a budapesti Országház volt főrendiházi üléstermében kerül sor. Az ehhez kapcsolódó – november 22-én megrendezendő – számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó konferencia előadói a cyber-bűncselekmények veszélyeiről, az ellenük való fellépésről, az egyezmény kialakításának körülményeiről, a kapcsolódó nemzeti és nemzetközi tapasztalatokról, valamint a jövő kihívásairól tanácskoznak majd. “Az egyezmény szövegével teljes mértékben egyetértve nagy örömmel tölt el, hogy ezen rendkívül fontos nemzetközi szerződés aláírására Budapesten kerül sor” – mondta az esemény házigazdája, Stumpf István miniszter. Az aláírási ceremóniát és a konferenciát az Európa Tanács és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága közösen szervezi.