November végéig lejár az 1998-ban három évre megválasztott üzemi tanácsok mandátuma, a Munka törvénykönyve előírásai szerint ezek helyére új testületet kell választani.

Az üzemi tanácsok bizonyos kérdésekben döntési jogosítványokkal rendelkeznek a vállalatnál, más esetekben kötelező kikérni véleményüket, illetve az általuk kért tájékoztatást megadni. Az üzemitanács-választásokat az erre a célra megalakított választási bizottságok készítették elő. A választási bizottság meghatározta a jelöltállítás határidejét, illetve a választás időpontját. Jelöltet állíthatott a választásra jogosult munkavállalók legalább 10 százaléka vagy legalább 50 választásra jogosult dolgozó is. A választási bizottság a választást megelőzően legalább három héttel állította össze s tette közzé a jelöltek listáját.

A választási bizottság – a jelöltlistának megfelelően – készítette, készíti el a szavazólapokat. A szavazólapra a jelöltek ábécésorrendben kerülnek fel. A szavazólapon a szakszervezet által jelölt nevénél fel kell tüntetni a szakszervezet megnevezését is. Az üzemi tanács tagjának azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább azok 30 százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszonyt kell figyelembe venni. Azoknál a munkáltatóknál, illetve önálló telephelyeken, részlegeknél, ahol 51-nél kevesebben, de 15-nél többen dolgoznak, üzemi megbízott választása kötelező. Az olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén, részlegénél, ahol a munkavállalók száma az 50-et meghaladja, üzemi tanácsot kell választani. Az újonnan létrejövő munkáltatónál 3 hónapon belül kötelező megválasztani az üzemi megbízottat vagy az üzemi tanácsot.