A külügyi szóvivő a Romániából érkezők utazási pénzkötelezettségéről

A magyar külügyi szóvivő megítélése szerint a szombaton hatályba lépett romániai rendelet, amely szerint a Magyarországra utazó román állampolgároknak legkevesebb öt napra, naponként ötven eurót kell felmutatniuk a határátlépéskor, nincs összefüggésben azzal, hogy január 1-jétől hatályba lép a magyar kedvezménytörvény.

Horváth Gábor erről szombaton nyilatkozott az MTI érdeklődésére. Elmondta, a magyar félnek van információja a romániai rendelet tartalmáról, ám azt részletesen is tanulmányozni fogják az illetékesek.

Horváth Gábor szerint a rendelet vélhetően azt a célt szolgája, hogy Románia teljesítse az Európai Bizottság és az uniós tagállamok elvárásait. Ennek teljesülése esetén Románia lekerülhetne az EU-ban vízumkötelezett országok listájáról. Bulgária már elérte ezt, Romániának azonban az Európai Bizottság további feladatokat szabott ahhoz, hogy ez megtörténjen – emlékeztetett a szóvivő.

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban Budapest támaszkodni kíván a romániai magyar szervezetek, kiemelten az RMDSZ helyzetértékelésére, hogy kiderüljön, a rendelet alkalmazásának lehet-e hatása – és ha igen, milyen – a Magyarország és a romániai magyarság közötti kapcsolattartásra.

KIK MENTESÜLNEK AZ UTAZÁSI PÉNZKÖTELEZETTSÉG ALÓL?

Romániában a határátlépés megszigorításáról szóló sürgősségi rendeletet december elsejei hatállyal október végén adta ki az ország kormánya, s a végrehajtási rendelet a hét közepén jutott el az ottani határrendészeti szervekhez.

Ezektől az illetékesektől az MTI megtudta, hogy a Magyarországra, valamint a többi volt szocialista országba, illetve Törökországba utazó román állampolgároknak szombattól legkevesebb 250 eurónak megfelelő összeg meglétét kell igazolniuk.

Ez történhet készpénz – konvertibilis valuta, ideértve a forint – bemutatásával, illetve utazási csekkel, devizaalapú hitelkártyával, vagy más pénzügyi garancia igazolásával.

Nem kérik a minimális valutaösszeget azoktól a román állampolgároktól, akik orvosi kezelésre utaznak, nemzetközi konferenciákon, összejöveteleken és kulturális sportrendezvényeken vesznek részt.

Nem kell a minimálisan megkövetelt összeget igazolniuk azoknak, akik rokonaik betegsége vagy elhalálozása, illetve bármely más alapos indok miatt utaznak igazolhatóan egy adott országba. Mentesülnek a valutaösszeg felmutatásától azok is, akik igazolt munkavállalási kötelezettséggel, vagy érvényes munkavállalási engedéllyel utaznak ki Romániából.

Mentesülnek továbbá a minimális valutaösszeg igazolásától azok a román állampolgárok, akik a határrendészeti szervek által kiadott kishatárforgalmi vagy egyszerűsített határátlépési engedély alapján lépik át az országhatárt.