A módosítás célja, hogy a járulékalapot képező nagy összegű, nem rendszeres jövedelmek alapján – rövid idejű, esetleg néhány napos munkavégzéssel – ne lehessen nagy összegű ellátást kapni.

Vasváry Ildikó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes főosztályának helyettes vezetője elmondta, hogy táppénz megállapításának fő szabálya szerint az ellátást az előző évi, vagy a keresőképtelenséget megelőző időszak, de legalább 180 nap napi jövedelem alapján kell megállapítani.

Akiknek azonban betegség, gyermekgondozás, sorkatonai szolgálat miatt nem volt 180 napi jövedelmük, az igényjogosultságot közvetlenül megelőzően elért – akár egyetlen munkanap alatt megszerzett – jövedelem alapján kellett megállapítani.

A gyakorlatban ugyanis nagy összegű kifizetéseket – például jubileumi jutalmat -, ha csak egy munkában töltött napja volt az igénylőnek, egynapi jövedelemként kellett volna figyelembe venni, így az ennek alapján kiszámított táppénz összege kiugróan magas lehetett volna.

A mostani változtatás eredményeként a nagy összegeket nem egynapi keresetként, hanem a jogosultság alapját képező időtartamra kell figyelembe venni.

Vasváry Ildikó példaként említette például az éves jutalmat, amelyet korábban arra a napra vettek figyelembe a táppénz kiszámításánál, amelyiken azt kifizették a dolgozónak. A változtatás után a példaként említett éves jutalom összegét el kell osztani a naptári napok számával a táppénz meghatározásakor. Ezzel elkerülhető, hogy aránytalanul magas összegű ellátást folyósítsanak az ilyen esetekben.

Vasvári Ildikó felhívta a figyelmet arra is, hogy megkezdődött a gyermekgondozási díjak felülvizsgálata a felső határ megváltozása miatt. A felülvizsgálat azokat érinti, akiknek tavaly az akkori legmagasabb összeget, 51 ezer forintot állapították meg, de jövedelmük alapján ennél magasabb összegre lennének jogosultak az idei 81 ezer forintos felső határ alapján.

Akiknek a gyermekgondozási díja a számítások szerint meghaladja az idén maximumként utalt havi 51 ezer forintot, annak a kapott összeg és a módosított törvény szerinti különbözetet kifizetik.

Vasvári Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekgondozási díjat a folyósítás alapját képező napi átlagkereset 70 százalékában állapítják meg. Hozzátette, hogy a gyermekgondozási díj különbözetét – a kifizetés időpontjához igazodóan – személyi jövedelemadóval és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegben vehetik majd át az érintettek.