Hamarosan saját ügyvédje lehet minden egyes – bármilyen módon bántalmazott – gyermeknek a szociális tárca javaslata szerint. A tervek szerint a gyermekjogi biztosok figyelnek majd arra a jövőben, hogy például a gyermekek elleni erőszak miatt indult ügyekben valóban a gyermekek biztonsága és érdeke legyen a legfontosabb szempont.

Hamarosan független és pártatlan gyermekjogi biztosok képviselik a fizikailag vagy érzelmileg bántalmazott gyermekek érdekeit is, ha a parlament elfogadja a szociális tárca erre vonatkozó javaslatát – mondta kérdésünkre Szemkeő Judit, a tárca politikai államtitkára. Remélhetően a gyermekjogi biztosoknak köszönhetően ritkábban fordul majd elő a gyermek ismétlődő kihallgatása és az is, hogy miközben erre várnak, mellettük üljön a velük erőszakoskodó.

A gyermekjogi biztosok tulajdonképpen a bármilyen módon bántalmazott gyerekek saját ügyvédei lesznek. Bár őket majd a gyámhivatalon keresztül lehet elérni, attól minden tekintetben függetlenek lesznek. Kizárólag az adott ügyben érintett gyerek érdekei szerint járnak el a bántalmazással összefüggő valamennyi ügyben. A már a parlament előtt lévő javaslat szerint 2003 januárjától léphet hatályba a gyermekjogi biztos intézménye. A biztosokat gyámhivatalokon keresztül tudják majd elérni a rászorultak – teljes egészében ingyenesen.

A gyermekbántalmazások hatékonyabb megelőzése és kezelése érdekében a hatályos büntetőtörvény felülvizsgálatát, a gyermekek elleni erőszakkal kapcsolatos valamennyi nemzetközi dokumentum összegyűjtését és átvételét, valamint a gyermekvédelemben érintett szakemberek speciális képzését javasolják a gyermekvédelemmel foglalkozó bírák, ügyészek, rendőrtisztek, gyámhatósági, illetve gyermekjóléti szolgálat munkatársai, minisztériumi tisztviselők, ügyvédek, védőnők és gyermekorvosok. Ezt tartalmazza az a záródokumentum, amelyet a Női és Gyermekjogi Kutató és Oktató Központ, valamint a British Council által rendezett szakmai tanácskozás után fogadott el harminc szakember. Ajánlásukat megküldték az illetékes minisztériumoknak, a legfőbb ügyésznek, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, valamint a rendőrkapitányoknak.

A hatályos büntetőjogi törvényt eszerint úgy kellene átvizsgálni, hogy az megfeleljen a gyermekbántalmazás teljes tilalmára vonatkozó ENSZ-egyezménynek. Szeretnék továbbá elérni, hogy jogszabály pontosan rendelkezzen arról is, mi az, ami még otthoni fegyelmezésnek minősül, s mi az, ami már erőszaknak. Szemkeő Judit ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezeknek a jogszabályoknak a nagy része nem a tárcához tartozik. De a minisztériumban már tárgyalnak az erőszak elleni fellépés lehetőségéről. Eddig hivatalos jogszabály-módosítást még nem kezdeményeztek a gyermekvédelmi törvényen kívül.