Mádl Ferenc köztársasági elnök 2002. február 1-jei hatállyal Lomnici Zoltánt nevezte ki a Legfelsőbb Bíróság (LB) elnökhelyettesi posztjára kedden.

Az LB elnökhelyettese teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt távolléte idején, továbbá ellátja a Szervezeti és Munkaügyi Szabályzatban (SZMSZ) ráruházott feladatokat. Az SZMSZ-t az elnök állapítja meg és az OIT hagyja jóvá. Szabó Győző jelenlegi elnökhelyettes mandátuma 2002. január 31-én jár le. Szabó Győző 62 éves, az elnökhelyettesi posztot 1991 óta tölti be.

A kinevezésre Solt Pál, az LB és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke tett javaslatot. Az államfő a kinevezés előtt kikérte az OIT véleményét. A Bírósági Közlöny nyári számában jelent meg a Solt Pál által kiírt pályázat a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesi posztjára. A kiírásra, a szeptember 30-i határidő lejártáig, egyedül Lomnici Zoltán nyújtott be pályázatot.

Lomnici Zoltán 47 éves, 1982 óta bíró, 1991-től tagja a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának, 1998-tól az LB főtitkára, 1999-től pedig tanácselnöke.