Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese vizsgálatot folytatott egy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jánd településen élő, az ez évi tiszai árvíz során ingatlankárt szenvedett panaszos ügyében, melynek eredményeként megállapította: sérült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság, mivel az érintett hatóságok az ide vonatkozó kormányhatározatban foglaltakat nem alkalmazták.

Azért fordult egy panaszos az ombudsmanhoz, mert sérelmezte, hogy ingatlanának helyreállításához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivataltól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (OKF) nem kapott megfelelő segítséget. A helyettes ombudsman megállapította, hogy a hatóságok válasza és eljárása nincs összhangban az érintett jogszabályokkal, illetve a kormányhatározatokban foglaltakkal. Nincs egyértelmű jogszabály, amely mindenkor teljes bizonyossággal és egyértelműen meghatározza, hogy a katasztrófasegély milyen feltételekkel illeti meg az állampolgárokat.

A panaszos látva, hogy a kár megtérítésére nem – csak ingatlana felújítására – kap lehetőséget, aláírta a helyreállítására vonatkozó megállapodást. Később a ház állapotában jelentős romlás következett be, ezért szakértői vélemény csatolásával új kérelmet terjesztett elő. Eszerint a helyreállítás helyett kérik az épület bontását és újjáépítését. Erre a vizsgálat lezárásáig választ sem kaptak. A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás az alkotmányban rögzített jogorvoslathoz való joggal és a jogalkotás rendjével kapcsolatos szabályozással öszszefüggésben visszásságot okozott. Takács Albert álláspontja szerint ezen túl sérült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye is. Az országgyűlési biztos helyettese felhívta a kormány figyelmét, hogy a visszásságok kiküszöbölése érdekében célszerű a megfelelő jogszabály mielőbbi kiadása.

Felkérte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot és a tárcaközi bizottságot, hogy a panaszos kérelmét haladéktalanul bírálják el, soron kívül intézkedjenek a megfelelő eljárás lefolytatásáról: a kár megtérítéséről vagy az épület bontásáról és újjáépítéséről, avagy felújításáról. Az ügyben a hatóságok a panaszos együttműködésének hiányában látják a megoldatlanságot, a panaszos viszont azt sérelmezi, hogy a négy éve felépült és súlyosan károsodott ingatlanát számára át nem látható és el nem fogadható technikai megoldással kívánják felújítani, és így egy élet munkájának megsemmisülését kell elszenvednie. Elfogadható számára az újjáépítés vagy a pénzbeli térítés lenne. A közlemény szerint a térségben a befejezéséhez közeledő újjáépítés és helyreállítás a vizsgált esetben nem vezetett eredményre, a panaszos és családja súlyosan károsodott.