Holnap jár le a Sláger Rádió műsor-szolgáltatási díjának befizetésére kiírt újabb határidő. A Sláger Rádió az első novemberi határidőre nem fizette be az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződésben vállalt 4 milliárdos koncessziós díjat arra hivatkozva, hogy a reklámpiac megváltozott, bevételeihez képest túl magasnak ítéli a díjat.

A médiahatóság hajthatatlannak látszott, így például nem fogadta el a Sláger részletfizetésre vonatkozó ajánlatát, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy felbontja a csatorna műsor-szolgáltatási szerződését, amennyiben nem fizet. Ezt követően Magyarországra érkezett a Sláger Rádió főrészvényese, a Wallis Communication. Barbara Brill, a Sláger Rádió alelnöke a kereskedelmi rádiók helyzetéről szóló konferencián úgy vélte: nemzetközi viszonylatban Magyarországon a legmagasabb a kereskedelmi rádiók által fizetett koncessziós díj. Az eseményen Weber János, az ORTT tagja hangsúlyozta: a rádióadókkal kötött szerződések módosítására rendkívül korlátozott törvényi lehetőségeik vannak. Mint mondta, a frekvenciák lejártát követően azonban az eltelt hét év tapasztalatai alapján a csatornák módosíthatják a szerződésükben foglaltakat.

Bár a hetekben több tárgyalásra is sor került a médiahatóság és a Sláger Rádió tulajdonosa között, megállapodásra ez idáig nem került sor. Az ORTT ma újból napirendre tűzi a kérdést, az ülésen részt vesz a médiahatóság által megbízott ügyvédi iroda képviselője is. György Gábor, a Sláger Rádió vezetője lapunknak elmondta: az a tény, hogy az ORTT ügyvédi irodát bízott meg a kérdésben, azt jelzi, hogy a médiahatóság is megoldást keres. Mint mondta, nagyon remélik, hogy a kérdésre mihamarabb mindkét fél számára megfelelő megoldást találnak.