Veszélyeztetett napjainkban az igazságszolgáltatás, mint önálló hatalmi ág függetlensége – tartalmazza az Ügyészek Országos Egyesülete, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetőinek közös közleménye, amelyet szerdai megbeszélésük után juttattak el az MTI-hez.

A dokumentum megfogalmazása szerint ez érezhető “például a törvényhozó hatalom részéről, amikor a legfőbb ügyészt szakmai kérdésekben interpellálják, illetve a végrehajtó hatalom részéről, amikor az ítélőtáblá(k) felállításáról vagy a bírósági szervezet költségvetéséről van szó”.

– Hasonló a veszély a médiumok részéről, amikor a folyamatban lévő ügyekről, vagy jogerős bírósági ítéletekről nem mindig szakszerűen és teljes mértékben hűen, olykor megalapozatlanul tájékoztatják a közvéleményt – mutat rá a közlemény.

A megbeszélésen résztvevők megállapodtak találkozóik rendszeressé tételében, ennek keretén belül az igazságszolgáltatási tájékoztatásra vonatkozó szabályozás módosításának kezdeményezésében, illetve a sajtóval való ügyvédi kapcsolattartás szabályainak újragondolásában.

SOLT PÁL VÉLEMÉNYE

– Teljesértetlenséggel állok az ügyészeknek és az ügyvédeknek az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos nyilatkozata előtt – szögezte le Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke az ügyészek és ügyvédek szakmai szervezeteinek szerdai közös közleményére reagálva az MTI-nek.

– Az igazságszolgáltatást megtestesítő bírói hatalmi ágról, a vele szoros kapcsolatban levő, mégis rajta kívül állók ilyen, megítélésem szerint átgondolatlan és ezért felelőtlen megnyilvánulása csak arra alkalmas, hogy fokozza a bírói függetlenséggel kapcsolatos, napjainkban eléggé gyakori téves elképzeléseket – fogalmazott Solt Pál.

Az Ügyészek Országos Egyesülete, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetőinek közös közleménye szerint ugyanis napjainkban veszélyeztetett az igazságszolgáltatás, mint önálló hatalmi ág függetlensége.

Solt Pál szerint azonban súlyos félreértés az igazságszolgáltatás alapvető tevékenységének, az ítélkezésnek a függetlenségét összetéveszteni vagy összekeverni a bíróságok szervezeti és pénzügyi kérdéseivel.

Kifejtette: az ügyvédi szervek és az ügyészi egyesület vezetőinek közös közleménye ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a kormány részéről az ítélőtáblák, illetve a bírósági költségvetés kérdésében elfoglalt álláspont befolyásolja a bírói hatalmi ág függetlenségét.

– Súlyosan sérti a kizárólag a törvényeknek és saját meggyőződésüknek alárendelt bírákat, és visszautasítandó az a feltételezés, hogy ítélkezési tevékenységük függetlenségét ezek a kérdések befolyásolják – hangsúlyozta Solt Pál. Hozzátette: a közös nyilatkozatot az országos értekezletük után megismerő megyei bírósági elnökök a bíróságok meglevő függetlenségét a jogállam olyan értékének tekintik, amelyet kétségbe vonni súlyos hiba.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG VÉLEMÉNYE

– A szóban forgó egyesületi nyilatkozat nem az ügyészség álláspontját tartalmazza, hanem egy társadalmi szervezet magánvéleménye – közölte az MTI érdeklődésére Varga Zs. András a legfőbb ügyész helyettese az ügyvédi kamarák, illetve az országos ügyészségi egyesület szerdai közös közleménye kapcsán.

Az Ügyészek Országos Egyesülete, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetőinek közös közleménye szerint napjainkban veszélyeztetett az igazságszolgáltatás, mint önálló hatalmi ág függetlensége.

Varga Zs. András ezzel összefüggésben leszögezte: az ügyészi szervezet vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyészség megfelelő körülmények között, alkotmányos kötelezettségeit messzemenően teljesítve, hatékonyan működjön.

– Az ügyészség álláspontját bármely, az ügyészi szervezetet érintő kérdésben a legfőbb ügyész jogosult képviselni – hangsúlyozta Varga Zs. András.

Hozzátette: az ügyészség nem tett, nem tesz és a jövőben sem fog olyan nyilatkozatot tenni, amely nem az ügyészség szakmai, vagy szervezeti területére tartozik. Ennek megfelelően a bíróságokkal összefüggésben sem nyilvánít véleményt az eljárási jog keretein kívül.

– Úgyszintén az ügyészség – a törvényeknek megfelelően – nem nyilvánul meg semmifajta, a politikával akár érintőlegesen is összefüggésbe hozható kérdésben – emelte ki a legfőbb ügyész helyettese.