A Népszabadság értesülése szerint a Magyar Bírói Egyesület országos választmánya január második felében tárgyalja a bírák javadalmazását vizsgáló munkabizottság javaslatát.

Elnökségük novemberben úgy foglalt állást, hogy “a kialakult, a bírák számára sérelmes és egyre hátrányosabb helyzetre figyelemmel (…) az egyesület központi feladatának tekinti a bírói kar anyagi és erkölcsi megbecsülésének a javítását”. A munkabizottság decemberi megállapítása: “elengedhetetlen a bírói alapilletménynek 40 százalékkal, 202.950 forintra történő emelése, mégpedig legkésőbb 2002. év közepéig”. Az egyik előterjesztő, Szabó Sándor, a Szombathelyi Városi Bíróság elnöke a Bírák Lapja legutóbbi számában emlékeztetett: míg az elmúlt három évben az infláció mértéke összesen 28,8 százalékos volt, addig a bírói bérek emelkedése 17 százalékot tett ki. Írása elején így fogalmaz: “A függetlenség egyik garanciája a bírák anyagi megbecsülése. (…) A bírói függetlenség személyi biztosítékai megvalósításáért a bírák 1990. évtől napjainkig mindig harcban álltak, a jövedelem értékállósága sosem került maradéktalanul rendezésre.”

Csak emlékeztetőül: Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke a nagy vihart kavart közös ügyészi-ügyvédi nyilatkozatra reagálva visszautasítandónak nevezte annak feltételezését is, hogy a kormány részéről a bírósági költségvetés kérdésében elfoglalt álláspont befolyásolja a bírói hatalmi ág függetlenségét.