Leginkább kedvezményekkel gazdagodott a 2002. évi szabályozás

Januártól a nyugdíj adómentes jövedelem. Immár használt lakás után is igénybe vehető a megemelt, 240 ezer forintos összegű adókedvezmény. A vállalkozások pedig akár a korábbi háromszorosával, 30 millió forinttal is csökkenthetik adóalapjukat. Június 30-ig változatlan az üzemanyagok jövedéki adójának mértéke. A kiemelt adózóknak az elektronikus bevallással kell az idén megbarátkozniuk.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása által kedvezőbbé válik a nyugdíjasok nyugdíjon felüli jövedelmének adózása. A nyugdíj az idén már nem egyéb, hanem adómentes jövedelemnek minősül, így a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.

Egyes lakáscélú hitelek után immár 240 ezer forintig vehető igénybe adókedvezmény az összevont adóalap adójából. A kedvezmény mértéke a magánszemély által az adott évi hiteltörlesztésének 40 százaléka lehet, de nem haladhatja meg a 240 ezer forintot. További változás, hogy használt lakás megvásárlásához kapcsolódó hitel esetében is érvényesíthető ez az adókedvezmény, a 2002. évtől fizetett törlesztőrészletek alapján. Januártól lakáscélú felhasználásnak minősül a lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jog megszerzése is.

A beruházási adókedvezmény korábbi tízmillió forintos összeghatára 30 millióra emelkedik. A szabályozás a társasági adótörvény alanyaira és az egyéni vállalkozókra is vonatkozik.

Adómentessé válik a családi gazdálkodónak történő termőföld értékesítéséből származó jövedelem. Nemcsak a gazdálkodó család tagjai, hanem minden mezőgazdasági kistermelő esetében megszűnik a kistermelői költségátalány abszolút összegű (1,2 millió forintos) korlátja, azaz megfelelő bevétel elérése esetén minden tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő jogosult 1,6 millió forintot – a költséget igazoló számla nélkül – költségként elszámolni, míg a családi gazdaság tagja esetében ez a felső korlát 2,4 millió. Új szabályozással egészült ki a személyi jövedelemadóról szóló törvény a tőkepiacról szóló jogszabály által létrehozott értékpapír-kölcsönzés kapcsán. Újraszabályozták az árfolyamnyereségből származó jövedelemmel kapcsolatban az árfolyamnyereség, -veszteség, továbbá az értékpapír megszerzésére fordított érték fogalmát.

Tanuló gyermekenként évi tízezer forint értékig adómentes természetbeni juttatásként iskolakezdési támogatást kaphat a munkavállaló. Az adómentes juttatás formája tankönyv, taneszköz vagy ruházat, illetve az erről szóló számla pénzbeli megtérítése lehet.

A tavaly megalkotott szabályozás szerint június 30-ig biztos, hogy nem emelkedik az üzemanyagok jövedéki adómértéke. Ez évben válik kötelezővé az elektronikus bevallás és adatszolgáltatás azon adózói kör számára, amelyek adóztatási feladatait az APEH kiemelt adózók igazgatósága látja el. Az adózók 2002. szeptember 1-jétől használhatják az APEH-től kapott, minősített elektronikus aláírást, kizárólag adóügyekben.
“Adóparadicsomnak” minősülő államban bejegyzett, ellenőrzött külföldi társaságtól nem pénzben kapott vagyoni érték esetén vagy az ilyen társaságnak történő ellenérték fizetésekor immár a magánszemélyre hárul a szokásos piaci érték megállapításának és bizonyításának terhe.

A nem egyezményes államból származó kamatjövedelem, az ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem (az ellenértéknek a megszerzésre fordított összeget meghaladó része) az összevont adóalap részét képező egyéb jövedelemmé válik. Az ilyen államban lévő ingatlan hasznosításából származó jövedelem csak önálló tevékenységből származó jövedelem lehet, a kedvezményes (20 százalékos) adózás nem választható.