Eltérően értelmezi a nemrég életbe lépett új hírközlési törvényt a Matáv Rt. és a PanTel Rt., ezért egyelőre kérdéses, hogy a két távközlési cég mikor tudja összekapcsolni hálózatát.

A lépésre azért van szükség, hogy egymás előfizetőit elérve hangátviteli szolgáltatásaik közvetlenül is versenyezni tudjanak egymással. Az eset az érintett cégektől függetlenül precedensértékű, a mostani átmeneti időszak egyik vitás kérdését jelzi.

A karácsony óta felszabadított környezetben két hálózat összekapcsolásához szükség lenne a jelentős piaci erővel bíró – azaz a korábban koncessziósnak számító – cégek úgynevezett referenciaajánlatára. Ebben rögzítik azokat az alapfeltételeket és nem utolsósorban árakat, melyek irányadónak számítanak. A Matáv által készített referenciaajánlat első változatát viszont a kérdésben illetékes hírközlési döntőbizottság (hdb) nem fogadta el. Az újabb referenciaajánlatot a Matávnak 2002. január 23-ig kell benyújtania.

A PanTel a törvényt úgy olvassa, hogy a cég hálózat-összekapcsolásra vonatkozó kezdeményezését a Matávnak december 23-a óta, a hálózattal rendelkező minden szolgáltatóra kiterjedő szerződéskötési kötelezettség miatt be kell fogadnia – mondja Horváth Pál vezérigazgató. A Matáv szerint viszont meg kell várni az érvényes referenciaajánlat beadását és a hdb általi jóváhagyását – érvelt a Világgazdaságnak Kovács Attila projektvezető, hangsúlyozva, hogy ez a Matávon kívül álló kötelezettség.

A PanTel értelmezésével lényegében megegyező a hdb nemrég napvilágot látott tájékoztatása. Ennek azonban nincs kötelező érvénye egyik cégre sem, csupán a szabályozó törvény olvasatát tükrözi. Kovács Attila elmondta, hogy a Matáv formai és tartalmi szempontból egyaránt nem ért egyet a döntőbizottság tájékoztatójával, és erről a hivatalt értesítette is.

A felszabadított távközlési piacon vitás ügyekben a HíF döntőbizottságának van joga dönteni, ezért a PanTel-Matáv ügy szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy az előzetes tájékoztatásában foglaltakhoz a hdb köti-e magát, vagy elfogadja a Matáv ellenkező értelmű érveit.

A PanTel és a Matáv között a múlt év júliusa óta van hálózat-összekapcsolási szerződés. Ez azonban a Matáv hagyományos hangátviteli és a PanTel internetes hangtovábbítási szolgáltatásait hivatott egymás ügyfelei számára elérhetővé tenni. A PanTel – mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt – egyrészt új hálózat-összekapcsolási szerződés kötését, másrészt ennek a szerződésnek a módosítását kezdeményezte úgy, hogy az részéről ne csak az internetes továbbítási módra vonatkozzon. Kovács Attila szerint a két cég között hatályos hálózati szerződés ilyen értelmű módosítására nincs lehetőség, mert ez egy teljesen új szolgáltatási tartalmú megállapodást eredményezne, aminek jelenleg nincsenek meg a jogi feltételei.

A Matáv érvelése szerint ezért nem sorolható egy kalap alá ez az ügy és a Vivendivel hatályos hálózati szerződés közelmúltbeli módosításának esete. A Vivendinek ugyanis már eleve távbeszélő szolgáltatásra vonatkozó szerződése volt a Matávval, mivel mindkettő koncessziós társaságként működött. Mint ismert, a Vivendi és a Matáv e szerződés módosításának eredményeképpen egymás területén kölcsönösen elkezdhetik szolgáltatásaik bevezetését – várhatóan a közeli napokban, vagy hetekben.

Horváth Pál szerint a Vivendi-szerződés precedensértékű, annál is inkább, mivel bejelentésekor az új piaci szabályozásra hivatkoztak a felek. A PanTel álláspontja szerint tehát a Matávnak nincs oka visszautasítani ajánlatát. Éppen ezért a Matávnak írt viszontválaszban egyelőre csak az első megkeresésre adott válaszolási határidőt tolták ki, abban bízva, hogy a hdb tájékoztatásával megerősített anyagukat a cég elfogadja.

Kovács Attila hangsúlyozta, hogy a Matáv továbbra is jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve kezeli majd az ügyet. A Vivendivel hatályos hálózati szerződés módosítására is csak az új jogi szabályozásnak megfelelően kerülhetett sor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alapvetően más helyzet sajátosságait és – a Matáv értelmezése szerint – eltérő jogi szabályozását figyelmen kívül lehetne hagyni – tette hozzá.