A bíróságok szabályszerűen, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak, a jóváhagyott előirányzatok a működőképességet biztosították, a felújításokat, fejlesztéseket azonban csak a műszakilag indokoltnál alacsonyabb szinten tették lehetővé.

Az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a bírósági költségvetés elmúlt fél évtizedére kiterjedő ellenőrzése megállapította azt is: erősen központosított gazdálkodás folyt az igazságszolgáltatásban, részben a korábban kialakult egyenlőtlenségek felszámolása, részben a mindvégig szűkös források megfontolt elosztása érdekében. A dokumentum szerint a vizsgált időszakban a bíróságok eszközellátottsága korszerűsödött, az épületek állapota javult, egyes esetekben kifejezetten érzékelhető az elhelyezés színvonalának emelkedése.