A kancelláriaminiszter reményei szerint az év végén, vagy a jövő év elején megkezdődhetnek a politikai egyeztetések arról, hogy hogyan lehetne a kisebbségeket megfelelő képviselethez juttatni a Parlamentben.

Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter erről szerdán Békéscsabán beszélt. Utalt arra, hogy egy hónappal ezelőtt adta át az ezzel kapcsolatos tervezetet a kisebbségi önkormányzatok országos vezetőinek. A témáról szólva elmondta még, hogy tizenkét éve adós a törvényhozás a kisebbségek parlamenti képviseletének megoldásával, s bár napjainkban például több roma politikus is helyet foglal az országgyűlésben, mégis mielőbb meg kell kezdeni a kérdésről a szakmai konzultációkat is.

Hozzátette: a kormány fontos feladatának tekinti a cigányság felemelkedését, és ennek érdekében hozta létre például a Miniszterelnöki Hivatalon belül a romaügyi államtitkárságot roma származású vezetővel. – További terveink között szerepel, hogy lehetőleg minden minisztériumban legyenek olyan roma származású szakértők, akik a szaktárcákon belül is képesek átlátni és nyomon követni az egyes romákat is érintő kormányzati programokat – hangsúlyozta Kiss Elemér. A miniszter a továbbiakban ismertette azokat a már meghozott kormányzati intézkedéseket, amelyek a roma családok speciális helyzetén is javítanak és megkönnyítik a fiatalok iskoláztatását.

Ezek sorában, egyebek mellett megemlítette az Országimázs Központtól elvont négymilliárd forintot, amelyet a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésére fordítottak, az augusztusban kifizetett dupla családi pótlékot, amely a roma családok gyermekeinek a beiskolázáshoz is segítséget nyújtott. A közeljövő terveiről szólva elmondta, hogy a téli iskolai szünetben a rászoruló családok mintegy 5000 gyermeke vehet részt ingyenes üdülésben, amelyet az iskolák jelzése alapján kívánnak kiválasztani. Kiss Elemér a továbbiakban beszámolt a következő évi tervekről is. Mint mondta a jövő év őszétől a rászorult gyermekek számára ingyenessé teszik a tankönyveket és ugyanebben körben térítésmentessé teszik az óvodai étkeztetést is.

Dógi János, a Baloldali Roma Tömörülés nevű szervezet Békés megyei képviseletében azt hangsúlyozta, hogy Békés megye mintegy 25-30 településén 10-11 ezer roma él, s körükben 70-80 százalékos a munkanélküliség. Mint mondta ez a helyzet csak akkor változhat, ha megszűnik a cigányság politikai megosztottsága, s összefogással próbálnak közösen tenni felemelkedésükért. A roma politikus, egyetértve a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjével, hangsúlyozta, hogy a roma kisebbség felzárkózásának csak egyetlen útja lehet: minél nagyobb számban részt venni az oktatási, képzési és átképzési programokban.