Számos új jogelemet és kiegészítést szándékozik az új polgári törvénykönyvbe (Ptk.) építeni az Igazságügyi Minisztérium (IM), amelynek elfogadása a következő kormányzati ciklusban történhet meg.

A tervek szerint a törvénytervezet végleges változatának elkészítésére és az Országgyűlés elé terjesztésére a tárca az év végéig egy részletes menetrendet is a – következő – kormány elé terjeszt. A jogi személyekre vonatkozó szabályozás újrafogalmazása, a sérelemdíj bevezetése, a diszkrimináció tilalmáról szóló rendelkezés kiterjesztése – többek között ezek az elképzelések szerepelnek a Ptk. teljes megújítására kidolgozott, a kormány által hétfőn első ízben tárgyalt koncepcióban. Sáriné Simkó Ágnes, az IM miniszteri biztosa kérdésünkre kifejtette: az új Ptk. tervezetének kidolgozása többéves feladat, s a polgári jogi kodifikációs főbizottság által megalkotott koncepciót a tárca – a Magyar Közlönyben és az interneten közzétéve, illetve az érintett szervezeteknek megküldve – széles körű társadalmi vitára kívánja bocsátani a jogalkotói munka folytatása előtt. Az érintetteknek ezt követően közel fél évük lesz majd észrevételeik megtételére. Ez vélhetőleg arra is garanciát jelent, hogy a választások eredménye ne befolyásolja az új törvénykönyv kidolgozásának folyamatát. Főleg, hogy az észrevételek figyelembevételével átdolgozott koncepció az év második felében ismét a kormány elé kerül – fűzte hozzá a miniszteri biztos. Ezzel kapcsolatban Vastagh Pál, az MSZP képviselője, volt igazságügy-miniszter kifejtette: az MSZP programjában is szerepel az új Ptk. kidolgozása, s ennek megalkotásáról még az előző, szocialista vezetésű kormány adott ki határozatot.

Szakmai viták várhatók, de az elképzelések szerint az év második felében ismét a kormány által tárgyalandó koncepció főbb pontjaiban már véglegesen meghatározná az új Ptk. tartalmát, ami alapján a 2002-2006-os ciklusban az új törvénykönyvet az Országgyűlés elé terjesztenék – közölte Sáriné Simkó Ágnes. A jogalkotói munka további menetére a kodifikációs bizottság a véglegesülő koncepcióval együtt egy részletes menetrendet is benyújt a kormánynak a második fél évben. Az az elképzelés változatlan, hogy az új Ptk. öt könyvből: a személyekkel kapcsolatos szabályokat, illetve a családi, a dologi, a kötelmi, valamint az öröklési jogot összefoglaló kötetből álljon (VG, 2001. október 19.), ugyanakkor számos nyitott kérdés is van. Így egyelőre nem alakult ki a végleges álláspont arról, hogy a társasági jogot is beillesszék-e az új törvénykönyvbe.

A jelenlegi aránytalanságok miatt a törvénykönyvben teljesen újrafogalmaznák az egyes jogi személyekre vonatkozó szabályozást. Külön részben rögzítenék az egyes jogi személyekre érvényes szabályokat, míg egy általánosban azokat a szabályokat foglalnák össze – egyebek mellett a jogi személyek képviseletére, megszüntetésére vonatkozó előírásokat -, amelyek valamennyi jogi személyre érvényesek. Az új jogszabályban erősítenék a fogyasztók védelmét, és a diszkrimináció tilalmáról szóló rendelkezést is kiterjesztenék. Számos ponton változhatnak a tulajdonjogi szabályok is, ezzel szemben az öröklési jogban nem várható lényegesebb módosítás. A hatékonyabb alkalmazhatóság érdekében az új törvénykönyvben pontosabban határoznák meg a nem vagyoni kártérítés fogalmát. Emellett teljesen új elem lenne a sérelmi díj bevezetése, amely a közérdekű bírságot váltaná fel. Ezt olyan speciális esetekben lehetne kiszabni, mint például azok az orvosi műhibák, amelyeket azonnal korrigálnak, anélkül, hogy tényleges károsodás érte volna a beteget. Ezekben az esetekben nem keletkezik kára a betegnek, ám azt nehéz lenne vitatni, hogy átmenetileg veszélyeztették az életét – fejtette ki Sáriné Simkó Ágnes.