Több hónapos szünet után Dr. Verebics János, aki főként Internettel kapcsolatos jogi írásairól ismert újraindította honlapját, mely az Információs társadalom és a jog címmel működött hosszú időn keresztül. A honlap négy fő témakörrel foglalkozik. Tartalmazza a szerző szerkesztett vázlatait az állam és jog egyetemes és magyar történeti fejlődését bemutatni kívánó, felvételi előkészítő előadásaihoz, Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga című a HVG-Orac Könyvkiadó gondozásában 2001. decemberében megjelent könyvéről fontos információkat, illetve részleteket, valamint természetesen a régi Az Internet és jog (1998-1999), valamint az Információs társadalom és jog (1999-2001) oldalakon korábban hozzáférhetővé tett, időtálló írások és újabb publikációk gyűjteményét. A szerző köszönettel vesz a tartalommal kapcsolatos minden javaslatot és visszajelzést.