Az adatvédelmi biztos nem említi a szocialista miniszterelnök-jelölt levelét, de Medgyessy Péter valószínűleg csak az érintettek hozzájárulásával ismerhette volna meg a címeket.

Péterfalvi Attila az interneten is közzétette állásfoglalását a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről. Az adatvédelmi törvény úgy rendelkezik, hogy személyes adatot kezelni, azaz gyűjteni, felvenni, tárolni, feldolgozni, hasznosítani és törölni csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény rendeli el. Személyes adat az, amely a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható, abból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. Az országgyűlési képviselők választásával összefüggésben személyes adatok jogszerű kezelésére törvényi felhatalmazás alapján, vagy az érintett hozzájárulásával kerülhet sor.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelöltek és a jelölő szervezetek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalától, illetve a helyi választási iroda vezetőjétől díjfizetés ellenében a szavazás napja előtti 20. napot követően hozzájuthatnak a választópolgárok adataihoz. Az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a pártok igényelhetik azt is, hogy a nyilvántartás szerve keresse meg az általuk megjelölt személyi kört, és kérje írásos hozzájárulásukat ahhoz, hogy név- és lakcímadataikat a kérelmezőnek átadhassa, vagy arról értesítse őket, hogy a kérelmezőt közvetlenül keressék meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánják venni. Az ombudsman kiemeli, hogy az ajánlószelvények és az azokon szereplő adatok csak jelöltállítás céljára használhatók fel, azokról másolat nem készülhet. Az adatvédelmi biztos hangsúlyozza továbbá, hogy a választási kampány céljára kezelt adatok más célra nem használhatók fel, és a felvett személyes adatokat csak meghatározott ideig lehet kezelni. A választások céljára felvett és tárolt személyes adatokat törvény vagy az érintett rendelkezésének hiányában a pártok legfeljebb az országgyűlési választások második fordulóját megelőző kampánycsend beálltáig kezelhetik, ezt követően az adatokat törölni kell.

Péterfalvi Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy a pártok a személyes adatok kezelésével járó kampánytevékenységüket mindaddig nem kezdhetik meg, amíg az adatkezelést az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett be nem jelentették. A pártok csak a velük tagsági viszonyban állók tekintetében mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól. Az adatvédelmi biztos figyelmeztet arra is, hogy a személyi azonosító – korábbi nevén a személyi szám – használata nem minden esetben tiltott. Tartalmazza például azt a választók névjegyzékének közszemlére nem tett példánya, a kopogtató cédula, valamint az ajánlószelvény is csak akkor érvényes, ha a választópolgár ráírja személyi azonosítóját. A választás napján lakhelyétől távol szavazni szándékozó választópolgároknak az ehhez szükséges igazolás kiadásához is közölniük kell a személyi azonosítójukat.