Az ORTT Panaszbizottsága megállapította, hogy a Magyar ATV 2002. január 11-én sugárzott péntek esti Sajtóklub című műsora megsérti a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényt.

A testület szerint a műsor nyelvezete, stílusa és súlyosan egyoldalú véleményformálása alkalmas arra, hogy a társadalom egy meghatározott csoportjában félelmet és ellenérzéseket ébresszen. Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága egyhangú véleményt fogalmazott meg a Magyar ATV 2002. január 11-én sugárzott péntek esti Sajtóklub című műsorában elhangzottakkal kapcsolatban. Az ORTT megállapította, hogy a panaszos írásbeli panaszában hivatkozott személyiségi és emberi jogok megsértésének elbírálása nem az eljáró tanács hatáskörébe tartozik.

A panasz többi részével kapcsolatban egyhangúlag arra jutottak, hogy a műsor nyelvezete, stílusa és súlyosan egyoldalú véleményformálása ellentétes a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben megfogalmazott kiegyensúlyozott és tárgyilagos követelményekkel és alkalmas arra, hogy a társadalom egy meghatározott csoportjában félelmet és ellenérzéseket ébresszen. Az ORTT közleménye szerint műsor hangneme és stílusa ellentétes a mai politikai kultúra általánosan elfogadott követelményeivel. Az eljáró tanács ezért azt javasolja, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület rendelje el a műsorszolgáltató péntek esti “Sajtóklub” című műsorának folyamatos figyelését.