Colleen Kollar-Kotelly bírónő pénteken úgy döntött, szétválasztja az igazságügyi minisztérium és a kilenc megegyezésre hajló szövetségi állam ügyét attól a kilenc államétól, amely visszautasította a minisztérium és a Microsoft megegyezését, és szigorúbb büntetést követel a szoftveróriásnak.

A döntés az ügyet először első fokon tárgyaló Jackson bíró 1998 májusi döntésének ellentettje: Jackson ugyanis egy eljárásban egyesítette az igazságügyi minisztérium és a tizenkilenc szövetségi állam külön-külön benyújtott keresetét, mivel azok “tökéletes párhuzamosságot” mutattak. Miután novemberben a minisztérium és kilenc szövetségi állam megegyezésre jutott a Microsofttal, a kilenc “disszidens” állam követelése radikálisabb lett, és mivel a bírónő külön dönt a megegyezés módozatáról (február huszonnyolcadikán), és külön meghallgatást tart március tizenegyedikén a szigorítást követelő felperes államoknak – “mind gazdasági, mind kényelmi” szempontok az eljárás kettéosztását indokolják. Az eljárás összes résztvevője elfogadta a permegosztást.