A megállapodás értelmében a felek a program ideje alatt öt egyetemi tanár, előadó, vagy más magasan képzett szakember cseréjét biztosítják. Évente kölcsönösen egy tízhónapos ösztöndíjat ajánlanak fel posztgraduális tanulmányok vagy kutatás céljából, három ösztöndíjat hirdetnek meg nyári egyetemi nyelvi és országismereti tanfolyamokon való részvételre. Továbbá a két ország együttműködik a másik állam földrajzának, történelmének és kultúrájának általános és középiskolai tankönyvekben való tárgyszerű megjelenítése érdekében. A felek támogatják a hivatásos és amatőr művészeti együttesek közötti közvetlen együttműködést, kiadóik kezdeményezéseit a másik ország kortárs irodalmának fordítására és megjelentetésére.