Az Ifjúság 2000 kutatás nemrég elkészült zárótanulmányából kiderül, hogy az ország legfejlettebb régióiban élő 15-19 éves fiatalok életmódjukban, kulturális fogyasztási szokásaikban, anyagi javakkal való ellátottságukban alig maradnak el a hasonló korú nyugat-európai fiataloktól.
Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter a távirati irodának elmondta: a 2000 őszén felvett, nagymintás, mintegy 8 ezer 15-29 év közötti fiatalt érintő, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által végzett felmérés egyértelműen mutatja, hogy Nyugat-Európa országaihoz hasonlóan, Magyarországon is nő a fiatalok oktatási rendszerben eltöltött ideje. Ma már elmondhatjuk, hogy a 25 év alatti korcsoport számára a diákélet egyfajta sajátos életformává vált.
A nemrég elkészült kutatási zárójelentés többek között tartalmazza még a fiatalok értékrendjével, társadalmi közérzetével, vallási meggyőződésével kapcsolatos legújabb adatokat is. A tanulmány megjelentetésével nem zárul le a kutatás, és az adatok részletes feldolgozása még évekig elhúzódhat.