Felbontanak, elolvasnak és feldolgoznak valamennyi, a Magyar Nemzeti Bankba érkező küldeményt. A két héten át tartó adatgyűjtést váratlanul rendelték el és az iktatás tervezett korszerűsítésével magyarázzák. A dolgozók szerint megsértik személyiségi jogaikat, ezért az adatvédelmi biztoshoz fordulnak, aki már vizsgálódott ilyen ügyekben.

Felbontják a beérkező leveleket és azok tartalmáról adatgyűjtést végeznek a Magyar Nemzeti Bankban – tudta meg a Népszava. A két héten át tartó adatgyűjtést váratlanul rendelték el és az iktatás tervezett korszerűsítésével magyarázzák. A pénzintézet munkatársai között visszatetszést keltett az intézkedés, mivel úgy vélik, illetéktelen kezekbe kerülhetnek fontos, esetleg személyes információk. A névre küldött, sőt saját kezű felbontásra szánt leveleket is felnyithatják és tartalmukat regisztrálhatják. A dolgozók szerint ezzel megsértik személyiségi jogaikat, ezért az adatvédelmi biztoshoz fordulnak, aki már többször vizsgálódott ilyen ügyekben.

Misura Gábor, az MNB szóvivője elmondta, a bank hamarosan átáll a küldemények elektronikus iktatására, hogy a továbbiakban minden beérkező levél útja, sorsa nyomon követhető, tartalma alapján visszakereshető legyen. Tájékoztatása szerint a névre szóló, illetve saját kézhez címzett borítékokat nem is bontják fel. Utóbbi állítás – mutatott rá a lap informátora – értelmetlenné tenné a központi iktatást és feldolgozást, hiszen névre szóló hivatalos levelek is érkezhetnek, amit csak elolvasásuk után állapíthatnak meg azok, akiknek címezték.

A hivatkozott körlevelet egyébként február 11-én, hétfőn bocsátotta ki az igazgató, vagyis azon a napon, amikor a levélbontás már el is kezdődött. Az informátor véleménye az, hogy a a nagyszabású átállásra való felkészülés során nyilvánvalóan lett volna idő megfelelően tájékoztatni és felkészíteni a dolgozókat. A levélbontás elrendelése összefüggésben állhat a bank revizorainak csoportos menesztésével is. A szakemberek – akik felmondási idejüket töltik – már nem mehetnek be ellenőrzés nélkül a munkahelyükre. A biztonsági szolgálat embereinek ugyanis február 7. óta jelenteniük kell, hogy a kilenc érintett revizor közül ki mikor, melyik dolgozót keresi fel, ha belép az MNB épületébe.

Az adatvédelmi biztos több alkalommal vizsgálat már munkahelyi levélbontással kapcsolatos panaszokat. Ajánlásaiban rámutatott: adatkezelésre csak akkor jogosult a munkáltató, ha arra törvény hatalmazza fel vagy ha az érintett előzetesen, írásban hozzájárul. Egy munkahelyien is kaphat valaki hivatásával, szakmai, tudományos munkásságával közvetlenül összefüggő, ám magántermészetű levelet, meghívót vagy például konferenciaanyagot. Ezekbe az őt foglalkoztató cégnek, a főnökének nem lehet joga betekinteni. Hasonlóan aggályos a munkahelyekre érkező látogatók nyilvántartása, hiszen sem a vendég, sem az őt fogadó személy nem tudhatja, pontosan milyen célok érdekében, meddig és hol gyűjtik, értékelik, tárolják ezeket az információkat. Törvényi felhatalmazás egyébként erre az adatkezelési formára sem létezik. A Népszava úgy tudja, a jegybank néhány dolgozója is az ombudsmanhoz fordul az általuk sérelmesnek tartott eljárás miatt.