Az adatvédelmi biztos hivatala megkapta Semjén Zsolt levelét, amelyben a kulturális minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Szocialista Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (SZESZ) templomi adatgyűjtésre irányuló kezdeményezése kapcsán kéri az ombudsman állásfoglalását.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyházi államtitkárságának tájékoztatása szerint Semjén Zsolt azt követően fordult Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz, hogy értesült arról: a SZESZ olyan csoportot állított fel, amelynek feladata a templomokban, az istentiszteleteken elhangzottak megfigyelése, elemzése és dokumentálása.

Semjén Zsolt levelében arra kéri az adatvédelmi biztost, állásfoglalásában mondja ki: a templomokban az adott egyház hozzájárulása nélkül folyó adatgyűjtés és az így nyert különleges adatok kezelése törvényellenes.

A helyettes államtitkár rámutat arra: az egyház kifejezett hozzájárulása nélkül senkinek sincs joga arra, hogy egy templomban adatgyűjtést folytasson. Mint írja, az egyházi személyeknek is alkotmányos joga a politikai állásfoglalás.

Semjén Zsolt ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a templomban elhangzó beszéd nem tekinthető nyilvános adatközlésnek, hanem az adott közösség magántitkának minősül. Kitér továbbá arra: a templom tulajdonosa (az egyházi jogi személy) meghatározhatja, milyen feltételekkel és szándékkal kereshető fel az egyházi épület.

Álláspontja szerint a SZESZ eme kezdeményezése “alkalmas arra, hogy a vallás szabad gyakorlásában állampolgárokat fenyegetéssel korlátozzon, hiszen a közelmúlt története alapján érthető módon az érintettek számára a megfigyelés tudata önmagában fenyegető”.