Anyagi kárpótlást kér Magyaraországtól a Kárpátaljáról 1938-ban és 1939-ben kitelepített csehszlovák állapolgárok érdekeiben is fellépő Podkarpatská Rus szövetség – értesült a Magyar Hírlap.

A szövetség képviselői ezügyben Forrai Kristóf prágai magyar nagykövetnek írtak levelet, amelyet a prágai külügyminisztériumnak is megküldtek. A Magyar Hírlap által idézett levélben egészen pontosan azt kérdezik, hogy Magyarország kész-e kárpótlást nyújtani kárt szenvedett az akkori csehszlovák állampolgáraiknak azokért a károkért, amelyeket nekik okozott.

Kárpátalja 1938-ban az első bécsi döntéssel került vissza Csehszlovákiától Magyarországhoz. Ezt megelőzően, illetve utána több tízezer csehszlovák állampolgár – köztük sok közigazgatási és közrendészeti tisztviselő, illetve telepes – kényszerült távozni a területről. A Podkarpatska Rus a Kárpátalja önállóságának jelszavát is zászlójára tűző szervezet, amelynek alapítói magukat ruszin nemzetiségűnek vallján. A ruszin népcsoport elismerése nem általános, de ők megkülönböztetik magukat az ukránoktól és a szlovákoktól egyaránt.