Kaltenbach Jenő szerint a szülői kérés nélküli kisebbségi oktatás jogellenes. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosának megállapítása abban a vizsgálatban született, amelyet a hivatal egy panasz nyomán indított a Heves megyei Verpelét két iskolájában.

Az ombudsmani hivatalhoz forduló panasztévő azt sérelmezte, hogy az iskolában az elsős és ötödikes cigány gyerekeket külön osztályban, elkülönítve oktatják. Az ombudsman vizsgálata megállapította, hogy az Arany János Általános Iskolában kisebbségi oktatás folyik, ami azonban a szülők késére nélkül valósult meg, holott ez a típusú oktatás kifejezetten az érintettek részvételi akaratán múlik.

Emiatt Kaltenbach jogellenesnek tartja, ha ezen a címen szerez kiegészítő állami normatívát az oktatási intézmény. Az első osztályos gyerekek osztályba sorolása pedig azt a következtetést is megengedi, hogy a besorolás alapja az etnikai származás volt, tartalmazza a jelentés, míg az ötödikeseknél ezt elfedte egy pontozási rendszer. Az ilyen eseteket az ombudsman a közvetett diszkrimináció fogalomkörébe sorolja, és megállapítja: az iskolai intézkedés célja az volt, hogy a nem cigány tanulók ne hagyják el asz iskolát. Problematikusnak tartja továbbá az úgynevezett ” felzárkóztató osztályt” is, ugyanis “felzárkóztató képzést” csak általános iskola folytathat, Verpeléten azonban egy elkülönítő, alacsonyabb színvonalú oktatás zajlik.

Az ombudsman módszertani javaslata a település önkormányzatának figyelmébe ajánl több oktatási programot, amellyel az oktatás sikeressége javítható, ugyanis Kaltenbach szerint az oktatás hatékonysága nem a “gyerekanyag” adottságain múlik. Ajánlásaiban Kaltenbach többek között kéri a település önkormányzatát: utasítsa az iskola igazgatóját, hogy szerezze be a kisebbségi oktatáshoz szükséges szülői kéréseket, csak annyi gyerek részére szervezzen kisebbségi oktatást, ahányan ezt kérik, szüntesse meg a jogsértő osztályszervezés és dolgozzon ki más pedagógiai programokat. Kezdeményezi továbbá, hogy a képviselőtestület kérjen fel szakértőt egy új oktatási módszertan megalapozása érdekében, és azt is, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat számára biztosítsa az őket megillető egyetértési jogot.