Az ellenzék hevesen bírálja az osztrák kormány javaslatát a betelepülők integrációjáról. A javaslat akár a tartózkodási engedély megvonásával is szankcionálná azt, ha a bevándorló nem végzi el a kötelező német nyelvtanfolyamot.

A bíráló szervezetek szerint a javaslat a bevándorlók családegyesítését sem könnyíti meg, a szezonmunkásokra vonatkozó tervezett szabályok pedig negatív hatással lennének az osztrák munkaerőpiacra. A betelepülők integrációjára kidolgozott új osztrák törvényjavaslat központi – és az ellenzék részéről hevesen bírált – eleme a kötelező német nyelvtanfolyam. A javaslatot hétfőn mutatta be Martin Bartenstein gazdasági és Ernst Strasser belügyminiszter, valamint Peter Westenthaler, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakcióvezetője Bécsben. A tervezet szerint a nyelv mellett állampolgári ismereteket is közvetítő, legalább százórás tanfolyam 400 eurós díjának felét a bevándorló, másik felét az állam, illetve az úgynevezett kulcsmunkaerők esetében a munkáltató fizeti. Ha az illető négy év alatt nem tesz sikeres nyelvvizsgát, végső esetben a tartózkodási engedélyét is megvonhatják.

A javaslat változtat az úgynevezett kulcsmunkaerő – a vezető beosztásokban dolgozók – kategóriájának meghatározásán: az illetőknek az osztrák munkaerőpiacon keresett képzettséggel vagy különleges ismeretekkel kell rendelkezniük, és a fizetésüknek el kell érniük a járulékalapul szolgáló legmagasabb összeg – jelenleg 1962 euró – legalább 60 százalékát. Az új tervezet sem mellékelne a tartózkodási engedélyhez munkavállalási engedélyt is, az azonban könnyítés, hogy a bevándorlók hozzátartozói öt év legális ausztriai tartózkodás után munkát is vállalhatnak. Újdonság az is, hogy a bevándorlónak egészségügyi bizonyítványt kell bemutatnia, ennek követelményeit azonban még nem dolgozták ki. A szezonmunkásokkal kapcsolatban új, hogy ezt a kategóriát a továbbiakban a hagyományos szezonális ágazatokon – mezőgazdaságon és az idegenforgalmon – kívül másutt is alkalmazzák majd, ha a belföldi munkaerő-kínálat nem fedezi a szükségleteket. A munkáltató fél évre szóló engedélyt kap, amely legfeljebb fél évvel hosszabbítható meg, utána azonban ugyanaz a munkás legkorábban két hónap múlva kérhet újra engedélyt.

A zöldek után hétfőn a Caritas és a Diakónia elnevezésű karitatív szervezetek is bírálták a kormány tervezetét, amelyet szerintük az a meggyőződés hat át, hogy a bevándorlók nem akarnak integrálódni. Különösen éles kritikák érték a tervezetet azért, mert nem könnyíti meg a bevándorlók családtagjainak Ausztriába jövetelét, vagyis a családegyesítést. Bírálta a két szervezet a szezonmunkásokkal foglalkozó részt is, mivel szerintük az új szabályozás olcsó, másodosztályú munkaerőcsoportot teremt, amely nyomást gyakorol majd az osztrák munkaerőpiacra. Ernst Strasser belügyminiszter azonban kijelentette, hogy a tervezet kompromisszum, amely a tárgyat illetően szükséges, humanitárius értelemben kívánatos, gazdasági szempontból pedig ésszerű, és józan észről és szemmértékről tanúskodik. A tervezet a jelenlegi elképzelés szerint 2003 első napján lép életbe.