A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) azzal a kéréssel fordult az oktatási tárcához, hogy a képesítési követelményekben előírt nyelvvizsga megszerzése ne a záróvizsgára bocsátás, hanem a diploma kiadásának feltétele legyen. Az Oktatási Minisztérium felméri, hogy a hallgatók milyen arányban teljesítik az új követelményeket, és ennek figyelembevételével javasolják a kormányrendelet elfogadását. Úgy látják, a diplomakiadás gyakorlatát is ellehetetlenítené, ha a záróvizsgát követően lehetne megszerezni az államilag elismert nyelvvizsgát. Almássy Kornél a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke elmondta: folyamatosan egyeztetnek a probléma megoldása érdekében az oktatási tárcával. Almássy szerint legalább 2005-ig, a kétszintű érettségi bevezetéséig kellene haladékot kapniuk a hallgatóknak. Ekkortól már a középiskolai tanulmányok lezárásának feltétele lesz valamely nyelv középszintű ismerete.

A probléma elsősorban a főiskolai, azon belül is a műszaki karokat érinti. De érkezett ilyen jelzés az agrár-, illetve a tanítóképzés területéről is. Vannak olyan karok, ahol a nyelvvizsgával nem rendelkezők aránya 20-40 százalékos. A felsőoktatási törvény 1996-ban elfogadott módosítása mondta ki, hogy a hallgatókat nyelvvizsga nélkül nem lehet záróvizsgára bocsátani, egy kormányrendelet azonban 2001. július végéig haladékot adott. Így az intézményi tanács döntésének függvényében lehetett nyelvvizsga nélkül is záróvizsgázni. A diplomát azonban csak akkor kapták kézhez a hallgatók, ha a nyelvvizsgájukat igazoló dokumentumot bemutatták. Mivel a tananyagok drasztikus ütemben változnak, néhány éven belül, amíg a hallgató a nyelvvizsga megszerzésével foglalatoskodik, megváltozhat a záróvizsga anyaga.

A HÖOK úgy látja: a nyelvvizsga megszerzése külön anyagi terhet jelent, miután a legtöbb egyetem nem rendelkezik nyelvvizsgáztatási joggal. Ráadásul az intézmények jelenleg nem tudják finanszírozni a nyelvoktatást, a nyelvi képzés minősége és mennyisége pedig intézményenként eltérő, ugyanakkor a nyelvvizsgát egységes követelményként írják elő. Az oktatási tárca álláspontja szerint, ha a hallgatók számára nem kötelező a záróvizsga előtti nyelvvizsga, akkor a sikeres vizsga után később kevésbé motiváltak a nyelvtanulásra és a nyelvvizsga letétele, illetve az oklevél kiadása szükségtelenül elhúzódik. Vagyis az, hogy a hallgatókat intézményi döntés alapján a nyelvi követelmények teljesítése nélkül is záróvizsgára lehessen bocsátani, nem indokolt.