Védőbeszédekkel folytatódott a Pándy-per. Pándy András védője szerint nem tudták bizonyítani, hogy a gyilkosságokat a vádlott követte el. Pándy Ágnes ügyvédje pedig azért kérte ügyfele felmentését, mivel a lány csak egy akarat nélküli báb volt apja hatalma alatt, ezért nem állapítható meg esetében bűncselekmény.

A brüsszeli esküdtszéken folyó Pándy-perben a két vádlott védője két élesen elütő védőbeszédet mondott. Pándy András védője arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ügyészség és a nyomozók nem tudták semmivel bebizonyítani, hogy Pándy András, a magyar származású volt protestáns segédlelkész meggyilkolta két feleségét, két vér szerinti és két nevelt lányát. Lehet, hogy védence nem mindig mond igazat, de ez még nem bizonyítja, hogy bűnös, érvelt az ügyvéd.

Hosszan sorolta azokat a pontokat, ahol viszont a másodrendű vádlott, Pándy András Ágnes leánya is ellentmondásba keveredett korábbi állításaival, illetve a nyomozati adatokkal. “Ha Ágnes igazat mond, akkor önöknek el kell ítélniük védencemet, de vajon lehet-e bízni Ágnes vallomásában?” – vetette fel a 12 esküdthöz fordulva. Az ügyvéd úgy festette le a két vádlott közti viszonyt, hogy Ágnes, aki éveken át Pándy kedvenc gyermeke volt, féltékeny lett a második házassággal a családba került Tímea mostohatestvérére, aki elfoglalta az ő helyét apja kegyeiben, sőt végül gyereket is szült neki. Ez a féltékenység és sértettség indíthatta gyilkossági kísérletre Ágnest Tímea ellen, ami aztán az egész családi tragédia elindítója lett – mondta.

Ágnes védője a belga büntető törvénykönyv 71. szakaszára hivatkozva védence felmentését kérte az esküdtekről. E szakasz szerint nem állapítható meg bűncselekmény, ha valaki olyan erejű befolyás alatt cselekszik, amelynek nem lehet ellenállni. Ágnes szerinte egészen 1997-es letartóztatásukig előbb apja tekintélye, zsarnoki hatalma, majd a tőle való rettegés árnyékában élt. Ebben a családban az apa úgy uralkodott, mint egy vezér a szektában, ahol nincs semmiféle szabad akarat. A Tímea elleni gyilkossági kísérlet után pedig Ágnest már zsarolhatta is az apja. A védő szerint Ágnes így egyszerűen “egy robottá, bábfigurává, eszközzé vált apja kezében, aki csak nyomkodta a gombot”. A szörnyű zsarnoki hatás alól csak igen lassan, évek alatt tudott szabadulni.

A védő beszéde után Pándy András szót kért, és egyre felindultabb szóáradatban kárhoztatta az igazságszolgáltatás rendszerét. A tanácsvezető bíró és védője csak nehezen tudták csillapítani. Kedd délután előreláthatólag befejeződik a tárgyalás, és az esküdtek visszavonulnak ítélethozatalra.