Pálinkás József oktatási miniszter Székesfehérvárott, a Kodolányi János Főiskolán tartott előadásában kifejtette: az európai uniós csatlakozást megelőzően tartalmi és finanszírozási reformot kell megvalósítani a felsőoktatásban. A tartalmi változások keretében az úgynevezett akadémiai reform eredményeként kétszintűvé alakítják a képzést, s az általános alapképzésre épül majd rá a speciális, szakirányú képzés.
A felsőoktatási intézmények finanszírozásánál a következő években nem csak a hallgatói létszámot, hanem az intézményben folytatott tudományos munkát is figyelembe veszik – mondta a tárca vezetője. Hangsúlyozta: a következő években felsőfokú oktatási intézményben csak az kaphat diplomát, akinek legalább egy idegen nyelvből vizsgája van. A jövőre szerzett diplomák azokban az országokban, amelyekkel a diplomák kölcsönös elismerésére egyezmény van érvényben, egyenértékűek lesznek az érintett országokban szerzett oklevelekkel. Továbbá szükséges lesz egy megújítási, felújítási program megvalósítása is, melyet az oktatási intézmények állapota tesz indokolttá.