Az Apüsz Schlecht-ügyben benyújtott panaszát a Legfőbb Ügyészséghez továbbította az ombudsman általános helyettese, mert hatáskör hiányában érdemben nem foglakozhat vele.

Takács Albert, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának általános helyettese Szerdahelyi Szabolcs, az APEH Üldözötteinek Szövetsége elnöke által írt beadványára írt március 5-i keltezésű válaszlevelét a civil szervezet vezetője pénteken juttatta el az MTI-hez. Szerdahelyi Szabolcs 2000. június 9-én tett feljelentést az APEH Bűnügyi Igazgatóságán. Az erről szóló korábbi tájékoztatása tartalmazza, hogy az adó- és társadalombiztosítási bevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás és társadalombiztosítási csalás alapos gyanúja miatt tesz feljelentést a “Fidesz-közeliként” emlegetett, köztartozásokkal súlyosan megterhelt cégeket Josip Totnak és Kaya Ibrahimnak eladó Schlecht Csaba ellen.

A büntetőeljárás során Schlecht Csaba gyanúsított ellen azzal szüntették meg a nyomozást a bűnüldöző hatóságok, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Szerdahelyi Szabolcs az ombudsman helyettesének írt panaszában kifogásolta, hogy az ügyben eljáró BRFK megszüntette a nyomozást, és az erről szóló határozatot nem kézbesítette számukra, mi több az iratokba történő betekintést sem tette lehetővé. Továbbá a szervezet elnöke az ombudsman általános helyettesének írt beadványában kifogásolta azt is, hogy a Fővárosi Főügyészség elutasította a BRFK megszüntető határozata ellen beadott panaszát.

Takács Albert válaszlevelében mind a főügyészség, mind pedig a BRFK kifogásolt intézkedéseinek vizsgálatát hatáskör hiányában utasította el. Ugyanakkor az ombudsman általános helyettese megállapította, hogy Szerdahelyi Szabolcs beadványa tartalmát tekintve úgynevezett felügyeleti panasznak minősül, ezért azt a szükséges intézkedések megtétele céljából áttette a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Főosztályához. Tehát Szerdahelyi Szabolcs a Schlecht-ügyben indult büntetőeljárással kapcsolatos panaszára a Legfőbb Ügyészségtől fog érdemi választ kapni – derül ki az ombudsman általános helyettesének válaszleveléből.