Az Európai Unió tíz tagállama és két tagjelölt – Magyarország és Csehország – oktatási minisztereinek képviselői Párizsban szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy európai elismertségű diplomákat adnak ki.
A “Tartós szakképzésért” című európai program keretében a résztvevő országok első ízben – egyelőre két szakterületen – a szállodaiparban és a gépkocsigyártás területén dolgozó szakemberek kétéves képzése után adják ki az európai érvényességű felsőfokú diplomát, amely iránt jelentős igény mutatkozik az unió munkaerőpiacán. A párizsi nemzetközi hírű mérnökképző intézet, a Conservatoire National des Arts et Métiers kebelében működő nemzetközi szakértői bizottság azzal a céllal indította el a kezdeményezést, hogy a gazdaság szükségleteinek megfelelő szintre emelje a felsőfokú szakképzés presztízsét. A dokumentumot Magyarországon kívül Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország írta alá.
Az ekvivalencia területén bekövetkezett újabb előrelépést jelzi, hogy a francia oktatási minisztérium a közelmúltban javaslatot tett a magyar építészdiploma elismerésére. A párizsi tanácskozás résztvevői az európai diplomák más területekre való kiterjesztése és számuk további növelése mellett foglaltak állást. A következő találkozóra áprilisban Budapesten kerül sor.