Védjegyháború zajlik a Vivendi és a Vodafone távközlési cégek között

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) osztotta a V.R.A.M. Távközlési Rt (Vodafone) álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a Vivendi Telecom Hungary Rt V-fon márkaneve összetéveszthető a Vodafone márkanévvel, mert ahhoz megtévesztésig hasonló. A V.R.A.M. Rt jogorvoslatot kért a MSZH-nál, amely a Vivendi V-fon-ra vonatkozó védjegykérelmét 2002 február 19-én elutasította. A határozat ellen a Vivendinek lehetősége van a jogorvoslatra.

A Vodafone oldaláról 2001 áprilisában kezdeményezett jogi eljárás oka, hogy a vezetékes távbeszélő szolgáltatásban érdekelt Vivendi a lakossági üzletágat a V-fon néven hirdette.

Amint a Vodafone illetékesei elmondták, a V-fon védjegy oltalomban való részesítése ellen a magyarországi vállalat észrevételeket terjesztett elő a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Az eljárásban érintett fél a Vodafone Magyarország illetve a Vivendi csoportba tartozó V-fon Rt. mint a védjegyoltalmat kérő cég.

A mobilszolgáltató álláspontja szerint a fogyasztók tudatos félrevezetéséről volt szó, ugyanis a V-fon cégnév meghirdetése a köztudatban a Vodafone nevét idézi fel. A telefontársaságot számos fogyasztói bejelentés, panasz és reklamáció érte elsősorban a vezetékes szolgáltatások hiányosságai miatt, amely köztudottan nem profilja. Ezért a Vodafone illetékesei úgy vélik, hogy a legrövidebb határidőn belül célszerű lenne megoldani a névhasználatból fakadó félreértést, ugyanis a fogyasztók megtévesztése és félrevezetése egyik fél érdekeit sem szolgálja.

Aggodalmát fejezte ki a Vodafone amiatt is, hogy a megtévesztő névhasználat miatt jelentős kár éri a fogyasztókat, ugyanis a V-fon névhasználat olyan szolgáltatásokra utal, amelyet nem a Vodafone, hanem a távközlési piac más szereplője bocsát a felhasználók rendelkezésére. Előfordult például, hogy a Vivendinek járó befizetéseket az ügyfelek félreértésből a Vodafone számlájára fizették be. Arról nem is beszélve, hogy a piac iránt érdeklődők joggal gondolhatnak arra, hogy a két világcég magyarországi fúziójának eredményét ajánlják a Vivendi szakemberei V-fon cégnév alatt. Ezt alátámasztja az a köztudott tény is, hogy a Vivendi az 1800 MHz frekvencián történő mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtására 1999. évben kiírt tenderen alulmaradt a Vodafone RWE által alkotott konzorciummal szemben.

A mobilszolgáltató szerint a Vivendi Vodafone-éval megtévesztésig hasonló védjegyválasztásának jogszerűsége azért is megkérdőjelezhető, hiszen a Vivendi illetékesei több alkalommal hangsúlyozták, hogy a verseny a vezetékes és mobil piacok között jelentkezik, ilyen körülmények között pedig sem a verseny tisztasága, sem a fogyasztók megfelelő tájékoztatása nem megoldott.