A bíróság elvette Danikát Terry Blacktől. A Pesti Központi Kerületi Bíróság első fokú ítéletében Víg Dániel kiadatására kötelezte a Terry Black-ként ismert Rácz Károlyt. A bíróság ítéletében azzal indokolta döntését, hogy Rácz Károly nem apja és nem is gyámja a gyereknek, így őt jogtalanul tartja magánál. A művész úgy véli, hogy csak akkor vihetik el tőle a gyereket, ha előtte már felakasztották.

Jogtalanul tartja magánál Rácz Károly, ismert nevén Terry Black az általa nevelt kisgyermeket, akit ki kell adnia határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül. Mester Csaba, Terry Black ügyvédje elmondta, hogy fellebbeznek a döntés ellen – ezért a PKKB határozata nem jogerős – és azt kérik a másodfokú bíróságtól, hogy a gyermek valós érdekeit és jogait szem előtt tartva, utasítsa el a keresetet. A pert a kisfiú hivatásos gyámja és az ügyben beavatkozóként fellépő VIII. kerületi gyámhivatal indította a gyermek kiadásáért. Mester Csaba a tárgyaláson az eljárás megszüntetését kérte, mert álláspontja szerint a hivatásos gyám nem indíthatott volna pert, a családjogi törvény ezt ugyanis csak a szülő és a gyámhivatal számára teszi lehetővé.

A bíróság ugyanakkor úgy látta, hogy a gyámot a szülővel azonos jogok illetik meg. Mester Csaba fikciónak minősítette a hivatásos gyám érvelését, miszerint Terry Black gondozásában sérülnének a gyermek jogai, ennek bizonyítására indítványt is tett, ezt azonban a bíróság elutasította. A PKKB döntése szerint a jogerőre emelkedést követő három napon belül Terry Blacknek a tatabányai jegyzőnek kell átadnia a gyermeket. A határozat ismertetése előtt, a tárgyalóteremből kimenet Terry Black “korrupciósnak” minősítette az eljárást. A döntés ismertetését követően a transzszexuális előadó kijelentette: “a gyereket akkor fogom odaadni, ha előtte fölakasztottak, aztán akkor majd valaki elviszi”.

A XVI. kerületi gyámhivatal tavaly decemberben rendelte el a Terry Black által október óta nevelt kisfiú átmeneti nevelésbe vételét. A transzszexuális előadóművész nem adta át a gyermeket a határozatot végrehajtó piliscsévi jegyzőnek, aki később elfogultságot jelentett be az ügyben. Ezt követően az ügy a tatabányai jegyzőhöz került, aki határozatlan időre elnapolta a gyermek átmeneti nevelésbe vételéről szóló határozat végrehajtását. Az ügyben közben hivatalból vizsgálatot indított az állampolgári jogok országgyűlési biztosának helyettese, Terry Black pedig bíróságon támadta meg a Fővárosi Gyámhivatal másodfokon hozott határozatát, amely helyben hagyta a XVI. kerületi gyámhivatal örökbefogadás elutasítására vonatkozó döntését.