Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága felkéri a magyar kormányt, hogy kezdje meg a diszkrimináció-ellenes szabályozás kidolgozását. A szervezetet aggodalommal tölti el a Magyarországon tapasztalható diszkrimináció – állítja egy jelentés – különösen a nemi erőszak, és a kisebbségek elleni atrocitások terén.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága felkéri a magyar kormányt, hogy tegyen lépéseket az átfogó diszkrimináció-ellenes szabályozás megalkotására. A Magyar Helsinki Bizottság összefoglalója szerint a testületet aggodalommal tölti el a roma kisebbség helyzete, a nők ellen elkövetett nemi erőszakról és szexuális zaklatásról szóló beszámolók, valamint az, hogy a magyar kormány nem adott kielégítő tájékoztatást a szólás- és sajtószabadság érvényesüléséről. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága felszólítja a kabinetet, hogy következő, 2007. áprilisában esedékes jelentésében pótolja a mulasztást, valamint egy éven belül számoljon be a romák helyzetének javítása érdekében tett lépésekről.