Nincs összhangban a választási eljárásról szóló törvénnyel az Országos Választási Iroda (OVI) által a szavazatszámláló bizottságok felkészüléséhez kiadott útmutató egy része – állapította meg vasárnapi ülésén az Országos Választási Bizottság (OVB).

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) egy nappal korábban a törvény és az útmutató közti ellentmondást rögzítve, a nyilvánvalónak ítélt törvénysértés miatt megváltoztatta egy helyi választási bizottság döntését.

A 32. számú választási bizottság ugyanis az útmutatóra hivatkozva úgy döntött, hogy vasárnap este a szavazóköri jegyzőkönyvek csak a jogi ellenőrzésüket követően adhatók ki a pártdelegáltak részére.

Az OVB tagjai annak ellenére, hogy e kérdés mintegy 11 ezer szavazókört és az oda delegált több tízezer pártdelegált munkáját érinti, nem tartották indokoltnak, hogy az FVB által kért egységes jogalkalmazás érdekében állásfoglalást adjon ki a bizottság ez ügyben.

Ehelyett egy jegyzőkönyvi döntést hoztak, amely nem jelenik meg a Magyar Közlönyben, s így az őszi önkormányzati választáson sem jelenik meg egységes jogértelmezési döntésként.

A vitában Luczai Zsuzsanna, az OVI illetékese hosszasan bizonygatta az útmutatóban foglaltak helyességét, megállapítva, hogy félreértelmezték azt. Mint mondta, az OVI szerint főszabályként, ahol lehet azonnal át kell adni a jegyzőkönyvi másolatot a szavazatszámláló bizottságok pártdelegáltjainak. Ahol pedig ez nem megoldható úgy, mint Budapesten, ott csak a polgármesteri hivatalban, a választási bizottságnál megvalósuló sokszorosítás után történik ez.

Sándorfi György, az OVB választott tagja egyebek mellett úgy vélte, az, hogy a választásról szóló törvény 73. és 75. szakasza megelőzi egymást, még nem jelenti azt, hogy időben is előbb van a 73. szakaszban megnevezett feladat.

Molnár Miklós elnökhelyettes ezzel ellentétesen leszögezte, hogy a választási eljárási törvény paragrafusai időbeliséget is tartalmaznak.

Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény nem ismer olyan fogalmat, mint az OVI által használt főszabály vagy mellékszabály elnevezés.

Ficzere Lajos elnök indítványára a testület végül is úgy foglalt állást, hogy a jelöltek képviselőinek a hitelesített jegyzőkönyv másolatát a rendelkezésre álló technikai feltételek függvényében, a lehető legrövidebb időn belül át kell adni.

Ficzere Lajos javaslatára a testület felszólította az OVI vezetőjét, hogy az OVB döntéséről azonnal tájékoztassa a szavazatszámláló bizottságokat.