Két és fél milliárdos kártérítési követelés

Növekszik az APEH ellen indított kártérítési perek száma és a követelések összege. A felperesek mostanában nemcsak anyagi, hanem erkölcsi hátrányra is hivatkozva igényelnek jóvátételt. A jogviták túlnyomó többsége azonban az adóhatóság javára dől el.

Az elmúlt tíz évben emelkedett az APEH ellen indított polgári jogviták száma. Idetartoznak azok az esetek, amelyekben az érintett nem az adóhatóság határozatát támadja, hanem államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítéséért – vagy például, mint az utóbbi időben többször, személyiségi jogsérelem miatt – fordul bírósághoz. Jelenleg több mint 40 ilyen per van folyamatban a kilencvenes évek elején regisztrált egy-két jogvitához képest. Igaz, ez a szám is elenyésző az évi sok millió adóügyhöz viszonyítva, de majdnem 2,5 milliárd forintos összértéke már igencsak jelentős – mondta a Világgazdaságnak Fekete Józsefné, az APEH osztályvezetője.

A perek emelkedő száma és értékük változása azt is jelzi: az adózók napjainkban már kevésbé tartanak a hivataltól, és mindinkább egyenrangú félként lépnek fel azzal szemben. Más kérdés, hogy a viták túlnyomó többsége az adóhatóság javára dől el.
Az államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perek egy részében a felperesek arra hivatkoznak, hogy a hivataltól kapott téves tájékoztatás okozott számukra anyagi hátrányt. Mások a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan kérnek jóvátételt. Mostanában gyakran előfordul, hogy a felperes azzal indokolja fellépését: az adóellenőrzéssel súlyos erkölcsi kár érte, mivel üzleti jó híre sérült, partnerei elfordultak tőle, gazdaságilag ellehetetlenült.

Viszonylag új keletűek a pénzintézetek által benyújtott, jogalap nélküli gazdagodásra alapított keresetek. Ezek is végrehajtási cselekményekhez, jellemzően az adóhivatali inkasszóhoz fűződnek, amelynek alapján a bank teljesít is. Utóbb azonban kiderül: tévedésből utalta át az APEH-nak a követelt összeget, mert az adós számláján nem volt pénz. Az APEH álláspontja viszont, hogy nem gazdagodott jogalap nélkül, mert az inkasszó mögött mindig van tartozás. Ha pedig a pénzintézet a kiürült számla ellenére teljesít, akkor ezért köteles helytállni. Eddig még egyetlen jogerős ítélet sem született.

Feketéné elmondta: több mint 20 olyan per folyik ellenük, amit az APEH Üldözötteinek Szövetsége kezdeményezett. Az új szabály értelmében magánszemélyt adóigazgatási ügyben társadalmi szervezet nem képviselhet, amit a párt nehezen vesz tudomásul. A pereket azért indította, mert az adóhivatal a szövetségnek adott képviseleti meghatalmazásokat nem fogadta el.