Nem alkotmánysértő az árak megállapításáról szóló törvénynek az a rendelkezése, amely szerint a települési önkormányzat megállapíthatja a személytaxi-szolgáltatásért felszámítható legmagasabb árat – tartalmazza az Alkotmánybíróság közelmúltban hozott, a testület honlapján is hozzáférhető határozata.

Az indítványozó véleménye szerint a vitatott szabályozás versenykorlátozó szerepet tölt be, és a helyi képviselőtestületek “kénye-kedvének” szolgáltatja ki a piaci szereplőket. Az Alkotmánybíróság az indítványozónak a piacgazdaság sérelmét állító kifogása kapcsán megállapította, hogy a támadott törvényi rendelkezés korlátozza ugyan a piacgazdaságot, de nem alkotmányellenes az, ha az ármegállapítást az állam a fogyasztói érdekek védelmét szolgálva lehetővé teszi. A testület határozatának indokolása szerint a hatósági ármegállapítás nem sérti a gazdasági verseny szabadságának elvét sem, mert a személytaxi-szolgáltatásban résztvevő vállalkozók mindegyikére azonos szabályozást ad egy adott településen belül. “A személytaxi-szolgáltatás rendeltetése a közforgalmú tömegközlekedés kiegészítése azáltal, hogy a tömegközlekedési eszközök igénybevétele helyett, vagy amellett, a menetrendtől eltérő útvonalakon, vagy időpontokban is biztosítsa a felmerülő közlekedési szükségletek teljesítését. E lakossági és idegenforgalmi fogyasztói igények kielégítése szükségessé teheti, hogy a személytaxi-szolgáltatás elérhető és kiszámítható áron működjön” – áll a határozatban, amelyhez párhuzamos indokolást fűzött Kukorelli István és Bagi István alkotmánybíró.