• Az adóhatóság tavaly összesen 1.078 esetben 1.190 személy ellen kezdeményezett büntetőfeljelentést, 8,3 milliárd forint elkövetési értékre vonatkozóan, ami 10,8 százalékkal kevesebb mint 2000-ben – derül ki az APEH 2001. évi tevékenységéről kiadott összeállításból.

A 90 százalék feletti részarányt képviselő csalások és adócsalások feljelentési értéke kismértékben csökkent, jelentősen emelkedett azonban a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, a tartozás fedezetének elvonása, a sikkasztás és a csődbűntett miatti feljelentések értéke. Egy év alatt mintegy tízszeresére nőtt a járulékfizetési kötelezettség megsértésének értéke is.

Legnagyobb számban az adóhatóság továbbra is adócsalás és csalás miatt kezdeményezett büntetőfeljelentést, de a korábbinál lényegesen többször fordult elő közokirat-hamisítás. A feljelentett személyek 39,5 százaléka gazdasági társaság képviselője volt. Az APEH Bűnügyi Igazgatóságának nyomozó szerveinél összesen 4.067 feljelentést iktattak tavaly, 7,6 százalékkal többet, mint a megelőző évben. A feljelentések 22,3 százaléka az adóigazgatási szervektől, 55,2 százaléka felszámoló szervezetektől érkezett, míg 9,9 százaléka az adónyomozó szervek saját észlelése után született.

A tavalyi év során a 2000. évinél 24,4 százalékkal több, összesen 3.359 nyomozást rendelt el az igazgatóság. A nyomozó szerveknél keletkezett bűnügyek közül az év végéig 2.558-at zártak le vádemelési javaslattal, többet, mint a megelőző két évben összesen, illetve 67,7 százalékkal többet mint 2000-ben.

A lezárt bűnügyek nagyobb részében – 45 százalékában – jellemzően csődbűntett miatt folyt az eljárás, 31,6 százalékot tett ki az adó- és társadalombiztosítási csalás, míg 11,2 százalékában áfacsalás miatt emeltek vádat. Az eredményesen befejezett nyomozásokban megállapított bűncselekmények száma 23,1 százalékkal, az elkövetők száma 95,7 százalékkal haladta meg az előző évit.

A vádemelési javaslatokban szereplő bűncselekmények elkövetési értéke mintegy kétszerese volt az előző évinek. A tavaly vádemelési javaslattal az ügyészségnek megküldött befejezett nyomozásokban összesen 20,7 milliárd forint elkövetési értéket bizonyítottak a csődbűntettekkel és a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntettekkel együtt.

Az 5.145 adóval-, járulékkal összefüggő bűncselekményhez 14,3 milliárd forint elkövetési érték kötődött, ez 58 százalékkal haladja meg a 2000. évit. A feltárt csődbűntettek nagyobb része adminisztratív csőd miatt került megállapításra, az egyéb csődbűntettek esetében 4,7 milliárd hitelezői igényt támasztott alá a lefolytatott nyomozás. A befejezett nyomozásokban összesen 1,7 milliárd forintnak megfelelő értéket biztosítottak a nyomozó szervek zár alá vétellel, lefoglalással, illetve az elkövetők önkéntes kármegtérítése révén. A biztosított érték 11,5 százalékkal haladta meg az előző évit.

A megindított nyomozások eredményeként a gyanúsítottak 619 millió forint önkéntes kármegtérítést fizettek be közvetlenül az államháztartásba.