A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) elfogadta a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása során követendő alapelveket. A hírközlési törvény bizonyos többletkötelezettségeket ró azokra a szolgáltatókra, amelyeket jelentős piaci erővel bíróknak minősítenek. A szabályozás ezáltal azonos játékteret akar biztosítni az erősebb és a gyengébb piaci szereplőknek.

A jelentős piaci erő alapvetően a szolgáltató piaci részesedésének mértékéhez (alapérték: 25 százalék) kötődik. E határtól bizonyos tényezők alapján el lehet térni. A távközlés területén a távbeszélő-, a mobiltelefon-, a bérelt vonali és az összekapcsolási piacon határozzák meg a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat. Milyen többletkötelezettségek terhelik a jelentős piaci erővel rendelkezőket? Néhány példa a piaci szegmenstől függően: szerződéskötési kötelezettség minden – hálózati hozzáférésre tett – indokolt ajánlat esetén; elkülönített költségkimutatás; szerződéskötési kötelezettség az előfizetői hurok átengedésére megalapozott igény esetén; összekapcsolási és hurokátengedési referenciaajánlatok elkészítése. A jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításának alapjául szolgáló kérdőíveket a HDB minden távközlési szolgáltatónak június elejéig kiküldi. A szolgáltatóknak 60 nap áll rendelkezésre a kitöltéshez. Ezután következik a válaszok kiértékelése, majd maga az azonosítási eljárás. A négy meghatározó piacon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása ez év harmadik negyedévére várható.