Mintegy másfél hónapja folyamatosan üzemel az új TAJ-nyilvántartó rendszer. Ez amellett, hogy a régit felváltja, kiegészül olyan további alkalmazásmodulokkal is, amelyek lehetővé teszik a jogviszonyra vonatkozó adatok nyilvántartását is.

A Bull Magyarország közbeszerzési eljárás keretében 2001 júniusában kötött szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) informatikai rendszerének korszerűsítésére. A rendszer fejlesztésében a Freesoft Kft. is közreműködött. A rendszer Oracle adatbázis-kezelőn és Java alkalmazói felületen alapul. Az indításához biztosítani kellett, hogy a korábbi adatbázis-állomány teljes adattartalma az új rendszerben is elérhető legyen. Az alkalmazás infrastrukturális hátterét az OEP saját szabványai szerint alakították ki. A TAJ-nyilvántartásból adattisztítással kellett áttölteni az új adatszerkezetekbe a központi adatbázisban, valamint a megyei jogosultsági adatbázisokban tárolt adatokat. Az adatok áttöltése során, az adattisztítás keretén belül az OEP elvégezte az esetleges hiányzó adatok felderítését is. A kialakított adatszerkezetre alapozva készültek el a zárt ügyrendet biztosító felhasználói alkalmazások.

A központi adatbázisokat és alkalmazásokat a fővárosi és megyei igazgatási szervek közvetlen adatkapcsolat segítségével érik el. Az ügyfélszolgálatók látják el TAJ-számmal az erre jogosult magyar és külföldi polgárokat. Az új elemként kialakított, jogviszonyadatokat tartalmazó adatbázis feltöltése a munkáltatóktól származó adatokkal szintén a megyei igazgatóságokon történik. Az új nyilvántartási rendszer teljes körű felügyeletét központilag látják el. Tekintettel a rendszer hatósági nyilvántartási feladataira, a rendszer a magas szintű informatikai biztonsági követelményeknek is megfelel. Bár a tárolt adatok nem titkosak, a nyilvántartásokban szereplő személyek és az azonosításukhoz szükséges természetes azonosítóik a személyes adatok körébe tartoznak, ezért a teljes elektronikus nyilvántartási rendszert az adatvédelmi törvényben meghatározott adatkezelési előírásoknak megfelelően kellett kialakítani.