A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) a DB-2589-21/2002. határozatában helyt adott az Interdotnet Magyarország Kft. beadványában foglaltaknak, a távbeszélő vonalon nyújtott internet szolgáltatás díjmegosztásának vitájában.

Mint ismeretes, az Interdotnet Magyarország Kft. és a GTS-Datanet Kft. elsőként, külön-külön eljárást indított a HDB-nél annak érdekében, hogy az mondja ki a Matáv Rt. jogsértő magatartását. A HDB határozatában kimondja:

  • a Matáv Rt. nem kötelezheti egyoldalúan az internetszolgáltatót az elérési szolgáltatás számlázására és díjának beszedésére;
  • a 30/2001. (XII. 21.) MeHVM-rendelet szerinti díjmegosztás alkalmazását nem kötheti Hálózati hozzáférési szerződés megkötéséhez;
  • a Matáv Rt. 8 napon belül köteles megfizetni a díjmegosztási rendelet szerinti összeget az Interdotnet Mo. Kft. részére, visszamenőleg 2002. január 1-jétől.

A határozat jogerős. A Matáv Rt. esetleges fellebbezésének a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Napokon belül a HDB várhatóan hasonló tartalmú határozatot hoz a GTS-Datanet beadványával kapcsolatosan is. Dr. Béres Zoltán ügyvéd fontosnak tartja leszögezni, hogy ugyan ez a határozat konkrét ügyben és konkrét cégek közötti jogvitával kapcsolatban született, fontos jelzés a mintegy 150 magyarországi internetszolgáltató és a Matáv Rt., illetve a többi telefontársaság közötti vitában.