Az Európai Bizottság május végén megfogalmazta azt a célt, hogy minden országos és regionális közszolgáltatást internetre kell vinni, és egyben közölte, hogy kezdeti célként már majdnem iskola rendelkezik internet hozzáféréssel.

Az újabb cél, közölte Erkki Liikanen informatikai főbiztos, hogy minden közszolgáltatás (iskolák, kórházak, nemzeti kormányok és önkormányzatok) átálljon széles sávra. A Cap Gemini Ernst & Young a bizottság megbízásából elkészített felmérése szerint az iskolák internet elérése Svédországban, Dániában, Írországban, Finnországban, Németországban és Angliában közel 100 százalékos, leginkább lemaradva Spanyolország van, ahol csak az iskolák 59 százaléka van “bedrótozva”. Azonban a Flash Eurobarometers becslése szerint az iskolák szélessávú elérése még mindig ritkaságnak számít. Az európai iskolák nem egészen 20 százaléka rendelkezik ADSL eléréssel, és csak 5 százalék a kábeles elérés aránya. Az iskolák negyede még mindig csak betárcsázásos kapcsolattal rendelkezik, miközben 60 százalék rendelkezik ISDN vonallal. A nemzeti kormányok és önkormányzatok tömegesen térnek át a hálóra. A listát Svédország vezeti, amelynek összes alapvető közszolgálata elérhető az interneten, s 2001 októbere és 2002 áprilisa között 20 százalékkal nőtt az elektronikus kormányzati webhelyek látogatottsága. Belgiumban és Spanyolországban szintén meredeken nő a forgalom, az e-kormányzat felhasználása legkevésbé (kb. 5 százalékkal) Portugáliában, Finnországban és Hollandiában nő. Az utóbbi két országban ennek oka az, hogy a webhelyek forgalma gyakorlatilag elérte a telítettséget. Az elektronikus kormányzat szélessávú elérés nélkül épp a legértékesebb szolgáltatását – az interaktivitást – nem tudja biztosítani. A bizottság nem tudja rászorítani a tagállamokat az internet használatára, csupán nyomon követi a folyamatot az egyes országokban, az eredményeket közzéteszi, és célokat tűz ki. Az e-Europe 2000 terv május végén meghirdetett következő szakasza szerint 2004 végéig minden tagállam nemzeti kormányának és önkormányzatainak interaktív webhelyekkel kell rendelkeznie.