A Legfelsőbb Bíróság (LB) helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben kötelezte a Centrum Parkoló Kft.-t, hogy a fővárosi önkormányzat részére közterülethasználati-díjat fizessen.

A jogerős ítélet szerint a társaságnak egyrészt 1996. december 1-jétől 11,6 millió forint késedelmi kamatokkal növelt összegét, másrészt 1997. március 1-jétől további 5,8 millió forintot és járulékait kell kifizetnie a fővárosi önkormányzatnak.

A döntés indoklása szerint a fővárosi önkormányzat 1995 májusában kötött havi 3 millió forintos közterület-használati szerződést a kft.-vel, néhány kiemelkedő budapesti tér parkolóhelyeire vonatkozóan.

A kiemelt területek között volt egyebek mellett az Erzsébet, a Nyugati, a Március 15., a Hősök, a Roosevelt, a Szabadság, a Baross és a Blaha Lujza tér.

A szerződés tartalmazta a parkolóhelyek kialakítását, és a díjak beszedését is. A megállapodást azonban az önkormányzat 1997 májusában felmondta, mert a kft. nem teljesítette az abban foglalt fizetési kötelezettségét. Egyúttal az önkormányzat bírósághoz is fordult, és keresetében kérte az elmaradt területhasználati-díj
megítélését.

Az elsőfokú bíróság 2000 tavaszán hozott ítéletében jogosnak találta a fővárosi önkormányzat pénzügyi követelését.

Az LB elutasította az alperes kft. jogi képviselőjének érvelését, miszerint a közterület-használati szerződést haszonbérleti szerződésként értelmezte. Ez utóbbi esetén ugyanis bizonyos körülmények között fennáll a lehetőség a díj mérséklésére,
illetve elengedésére. Az LB érvelése szerint azonban a Polgári törvénykönyv ide vonatkozó része a haszonbérleti szerződést kizárólag mezőgazdasági területre értelmezi, és a haszonbérleti díj mérséklését, illetve elengedését, például csak termeléskiesés esetén tartja indokoltnak.

Az alperes arra is hivatkozott, hogy azért nem tudta behajtani a parkolási pótdíjakat, mert a Belügyminisztériumtól nem kapták meg a járművek rendszáma alapján a hátralékosok adatait.

A tárgyaláson a bíró elmondta, hogy a kft. peres úton elmaradt haszon címén 155 millió forint kártérítést követel a fővárosi önkormányzattól. Ez az ügy jelenleg az elsőfokú bíróság előtt van. A bíróság ezzel kapcsolatban további bizonyítási eljárást tart szükségesnek.