Az internet doménnév rendszerét az USA kereskedelmi minisztériumának megbízásából felügyelő szervezet igazgatótanácsa, amely esedékes ülését a múlt héten hétfőtől péntekig Bukarestben tartotta, pénteken megszavazta a non-profit szervezet átszervezését célzó intézkedési tervet. Az igazgatótanács 18 tagja közül 17 egyhangúlag elfogadta a tervet, Karl Auerbach (más értesülések szerint Jonathan Cohen) nem vett részt az értekezleten, így a szavazásban sem.

A reformokkal az ICANN a jelenlegi meglehetősen nehézkes döntési folyamatai felgyorsítását reméli, ugyanis eddig a legtöbb döntés (például a legfelsőbb szintű doménnevek körének bővítéséről) a különböző érdekcsoportok vitájának mocsarába rekedt. A megszavazott reformok közül a legvitatottabb a külső igazgatók intézményének felszámolása, akikre bármelyik internethasználó szavazhatott – e hat igazgatótanácsi helyre egy újonnan felállítandó jelölőbizottság tesz javaslatot. Az ICANN igazgatótanácsa tagjainak többségét továbbra is az ICANN-t támogató generikus legfelsőbb szintű doméneveket, ország doméneket és IP címeket felügyelő szervezetek delegálják. Az új igazgatótanács a korábbi 18 helyett 15 tagú lesz. Megszavazták a javaslatot arra vonatkozólag is, hogy a szervezet finanszírozására nevenként 25 centet kérnek a doménneveket kiosztó és bejegyző akkreditált szervezetektől. Erősödik az amerikai kormányzat ellenőrző szerepe, a képviselőik tanácsadóvá válnak, ombudsmani irodát hoznak létre, és korlátozzák a döntések esetleges újramérlegelésének lehetőségét. Az igazgatótanács tanulmányozza egy külső tanácsadó bizottság felállításának lehetőségét, hogy az internethasználók közössége is képviselve legyen a döntési folyamatban. Az ICANN a jövőben kiemelt értékként kezeli a földrajzi és kulturális diverzitást, és erősíteni kívánja kapcsolatait a kritikusinfrastruktúra-szolgáltatókkal, valamint az internet technikai közösségével.