Az Országgyűlés Ügyrendi Bizottsága hétfői soron kívüli ülésén általános vitára alkalmasnak találta az SZDSZ-es, valamint az MDF-es kezdeményezésű vizsgálóbizottságok felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat.

A Dávid Ibolya és Balsai István (MDF) által kezdeményezett grémium a miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének, múltjának tényeit és következményeit vizsgálná. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot az ügyrendi bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

Bőhm András és Zwack Péter (SZDSZ) a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló testület felállítását kezdeményezte. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a kormánypárti képviselők hat igen és az ellenzéki képviselők 5 tartózkodása mellett tartotta általános vitára alkalmasnak az ügyrendi bizottság. Ez utóbbi testület felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslattal összefüggésben Salamon László (Fidesz) képviselőcsoportja nevében fogalmazta meg alkotmányjogi kifogásait. A politikus megemlítette, hogy az Alkotmánybíróság korábbi útmutatása értelmében önmagában bizonyos nyilvántartási adatok még nem adhatnak megnyugtató alapot a tevékenységben való részvétel tényeinek a megállapítására. Alkotmányjogilag kifogásolhatónak tartja a javaslat címét és a benne részletezett feladatokat is.

Salamon László – miután módosító indítványokat nem lehet benyújtani a vizsgálóbizottságról szóló határozati javaslathoz – azt indítványozta, hogy az ügyrendi bizottság kérje ki az alkotmányügyi bizottság álláspontját. Hangsúlyozta: az általuk említett alkotmányos problémák miatt mindaddig, amíg az alkotmányügyi bizottság véleményét nem ismerik meg, nem tartják általános vitára alkalmasnak az előterjesztést. A bizottság kormánypárti többsége ezt az indítványt elvetette. Bőhm András (SZDSZ) és Wiener György (MSZP) az észrevételt nem tartotta megalapozottnak. Hangsúlyozták, hogy a két vizsgáló bizottság felállítását, valamint munkáját csak párhuzamosan tudják elképzelni. Amennyiben a plenáris ülésen a képviselők többsége támogatja a két bizottság létrehozásának házszabálytól eltérő megvitatását, a Ház még a héten lefolytatja a testületek felállításához szükséges határozati javaslatok általános – és lehetőség szerint – részletes vitáját.