Nem várható változás a büntetés-végrehajtás vezetésében, miközben a Medgyessy-kabinet 2250 új férőhellyel bővíti a börtönöket. A börtönépítésben a magántőkére is számít a kormány – hangzott el a büntetés-végrehajtási intézetek parancsnoki értekezletét követően.

Az értekezletről kiadott írásbeli tájékoztató szerint a büntetés-végrehajtás hatéves fejlesztési programja már a kormányzati ciklus végéig két új – egyenként hétszáz embert befogadó – börtön megépítését irányozza elő. A martonvásári, az állampusztai és a nagyfai büntetés-végrehajtási intézeteket átépítésekkel és bővítésekkel további 850 fő elhelyezésére teszik alkalmassá. Így összesen 2250 új férőhellyel bővülnek a létesítmények. A munkáltatási lehetőségek kiszélesítésével már ebben az évben átlagosan 15 százalékkal több fogvatartott kapcsolódhat be a szervezett munkavégzésbe, így tovább javul a nemzetközileg is jónak mondható, közel 70 százalékos foglalkoztatási arány.

Az értekezleten az érintettek összefoglalták szükséges változtatásokat: főként a börtönök majdnem 200 százalékos zsúfoltságának enyhítését. Bárándy Péter igazságügy-miniszter szerint a börtönök ilyen túltöltöttsége mellett a büntetés-végrehajtás nem tudja betölteni társadalmi rendeltetését. A szűkös körülmények növelik a fogva tartottak feszültségét, ennek pedig megvannak a maga veszélyei. Bárándy elmondta, hogy a férőhelyek bővítéséhez állami pénzek és külföldi szervezetek támogatása mellett elképzelhető magántőke részvétele is, ugyanakkor hozzátette: e kérdésben még nem született meg a döntés, azonban a férőhelyek egyszerűbb és gyorsabb bővítése érdekében lehetségesnek tartja tőkeerős nagyobb bankok bevonását is az új intézetek megépítésébe. Bárándy hangsúlyozta, hogy a magántőke részvétele nem jelenti a büntetés-végrehajtás üzemeltetésének állami kézből kiadását.

Bárándy Péter úgy becsülte, hogy a most tervbe vett bővítés 110-120 százalékosra mérsékelné a börtönök zsúfoltságát. Hozzátette, hogy az új Btk. megszületése, valamint a büntetés-végrehajtás szabályozásának törvényi szintre emelése kedvezően érinti majd a szervezetet. Kérdésre válaszolva Bökönyi István büntetés-végrehajtási vezérőrnagy elmondta, hogy a magyar büntetés-végrehajtás törvényi kötelezettsége mindenkit befogadni, akit a bíróság odairányít. “Tévhit az, hogy valaki arra vár, hogy börtönbe vonulhasson” – tette hozzá Bökönyi István. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka hangsúlyozta: fontos európai uniós követelmény, hogy a fogva tartottakat lakóhelyükhöz közel eső régióban helyezzék el. Éppen ezért az új intézetek megépítésével kapcsolatban egy kelet- és egy nyugat-magyarországi régióban gondolkodnak, de az új börtönök konkrét helyéről még nem született döntés.