A Hírközlési Döntőbizottság részben jóváhagyta, részben megállapította a Vivendi cégcsoport tagjai által benyújtott referencia összekapcsolási ajánlatokat. A Vivendi cégcsoport tagjai a V-fon Távközlési Szolgáltató RT., a BakonyTel Távközlési Koncessziós Rt., a DunaTel Távközlési Koncessziós Rt. ,az EgomCom Távközlési Koncessziós Rt. és a KisdunaCom Távközlési Koncessziós Rt.

Az összekapcsolási referencia ajánlatokkal a kötelezett, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató minden – összekapcsolási szerződés kötésére jogosult – piaci szereplő számára azonos szolgáltatások választékát, azonos minőségi paraméterekkel, azonos – költségalapú – áron kínálja fel. Azokon a területeken is, ahol eddig – a koncessziós szerződések által biztosított kizárólagos jogok alapján – szolgáltatási monopóliumok alakultak ki összekapcsolási referencia ajánlat az alapja a piaci verseny létrejöttének. A referencia ajánlatok elbírálása során a Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak.

A Vivendi cégcsoport tagjai 2002. január 25-én nyújtották be referencia összekapcsolási ajánlatuk első változatát. Mivel több szempontból sem teljesítették a jogszabályi követelményeket, a referencia ajánlatokat a Döntőbizottság elutasította. A 2002. április 9-én ismételten benyújtott tervezetek, a hiánypótlási igények teljesítése és személyes konzultációk alapján alakultak ki a Vivendi cégcsoport tagjai által véglegesnek tekintett változatok. A Döntőbizottság a véglegesnek tekintett ajánlatok vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy az azokban foglaltak nagyobb részben megfelelőek, azonban a cégcsoport tagjai részint a megajánlott szolgáltatások teljessége, részint az árképzés tekintetében eltértek a Döntőbizottság által a jogszabályok alapján rögzített követelményektől.

Ezért került sor olyan határozat meghozatalára, amelynek alapján a Döntőbizottság részben jóváhagyta, részben pedig a törvényben foglalt felhatalmazás alapján saját maga állapította meg a referencia ajánlatok tartalmát. A Döntőbizottság egyrészt a díjtételeket állapította meg a hatályos jogszabályokkal összhangban, másrészt lehetővé tette a szolgáltatóválasztás, illetve a közvetett hozzáférés forgalmi szolgáltatás igénybevétele során a jogszabályok által megengedett nem-földrajzi számokra irányuló hívások kezelését. A Döntőbizottság a jogszabályok keretei között végzi munkáját, ezért a tartalom “megállapítása” minden esetben a jogszabályoknak való megfeleltetést jelent.