Az oktatási tárca kezdeményezése nyomán ősztől a Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesülők is megkaphatják a közszférát megillető 50%-os béremelést.

A Felsőoktatási törvény 1996. évi módosításával az oktatási tárca akkori vezetése megteremtette az alapot a felsőoktatásban kiemelkedő érdemeket szerzett oktatói-kutatói kör számára a Széchenyi Professzori Ösztöndíj elnyerésére. Az akkori szabályozás szerint 1997-től kezdődően évente 500 fő kaphatta havi ösztöndíjként a költségvetési évet megelőző évi minimálbér nyolcszorosát. Az akkori bérekhez viszonyítva igen jelentős mértékű volt ez a többletjuttatás, így kifejezésre jutott az a szándék, hogy a kiváló teljesítmény olyan anyagi elismerést is jelentsen, amely gátat szab a kiváló oktatók magánszektorba vagy külföldre vándorlásnak.

A 2001. év jelentős változást hozott. Az oktatók-kutatók esetében bevezették az ún. “garantált professzori bért”, s az egyes oktatói munkakörökhöz tartozó béreket a garantált professzori bér %-ában határozta meg a törvény. Ez a változás mintegy 20 %-os átlagkereset-növekményt eredményezett az egyes munkakörökben, viszont a Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesülőket kizárta ebből a körből, hiszen őket csak az ösztöndíj lejárta után illette meg a garantált bér. 2001-ben változás történt abban is, hogy a költségvetési törvényben meghatározott 2002. évre vonatkozó ösztöndíj havi mértéke már nem az előző évi minimálbér nyolcszorosa, hanem az átlagkereset-növekmény alapján számított összeg volt. Ennek következtében a Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesülők bére jelentősen lemaradt az ösztöndíjban nem részesülőkhöz képest.

Az új kormány, 2002. szeptemberétől átlagosan 50%-os béremelést hajt végre a közszférában foglalkoztatottak körében, ez azonban a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében nem érintette volna a Széchenyi Professzori Ösztöndíjasokat. A most benyújtott törvényjavaslat elfogadásával biztosítható, hogy a 2002. szeptember 1-től megemelt garantált oktatói-kutatói bért – ösztöndíja mellett – a jelenleg közel 1000 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas is megkapja. Így az eredeti szándéknak megfelelően ismeri el a tárca a kiváló oktatók és kutatók kiemelkedő teljesítményét.